Litteratur

Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslutad av: √Ąmnesr√•det f√∂r Informatik

Digital innovation (Period 1)

Skålén, P. (2016). Tjänstelogik . Studentlitteratur. ISBN: 9789144107608.

Smith, D. (2015). Exploring Innovation . Utgåva 3, McGraw Hill Education. ISBN:

9780077158392.

Referenslitteratur:

Valacich, J. & Schneider, C. (2017). Information Systems Today: Managing in the Digital World.

Utgåva 8. Global Edition. Pearson. ISBN: 9781292215976.


Verksamhetsutveckling och digitalisering (Period 2)

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2019). Business process management .

Utgåva 2, Berlin: Springer-Verlag. ISBN: 9783662585856.

Gustavsson, T. (2016). Agil projektledning . Utgåva 3, Sanoma Utbildning. ISBN:

9789152340486.

Perkin, N. & Abraham, P. (2017). Building the Agile Business through Digital Transformation:

How to Lead Digital Transformation in Your Workplace. Kogan Page Ltd. ISBN:

9780749480394.

Referenslitteratur:

Valacich, J. & Schneider, C. (2017). Information Systems Today: Managing in the Digital World.

Utgåva 8. Global Edition. Pearson. ISBN: 9781292215976.


Business intelligence (Period 3)

Davenport, T. (2014). Big data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities .

Harvard Business Review Press. ISBN: 978-1422168165.

Kimball, R. & Ross, M. (2013) The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to

Dimensional Modeling . Utgåva 3, Wiley. ISBN: 9781118530801.

Referenslitteratur:

Valacich, J. & Schneider, C. (2017). Information Systems Today: Managing in the Digital World.

Utgåva 8. Global Edition. Pearson. ISBN: 9781292215976.


Branschfördjupning: E-turism (Period 4)

Benckendorff, P.J., Xiang, Z. & Sheldon, P.J. (2019). Tourism information technology . Utgåva 3,

Cabi. ISBN: 9781786393432.

Artiklar och onlineresurser kan tillkomma vilka distribueras i samband med aktuellt kursmoment.