Litteratur

Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-21
Beslutad av: Ämnesr√•det i pedagogik

Ledarskap


Ashman, Ian & Lawler, John (2008). Existential Communication and Leadership. Leadership, 4(3), 253‚Äď268. https://doi.org/10.1177/1742715008092361 (s. 15.)

Bryman, Alan (2007). Effective Leadership in Higher Education. Summary of findings. London: Leadership Foundation for Higher Education. (s. 44.)                                  https://ucarecdn.com/837461af-7047-486e-a18f-4289eb2fd083/

Buber, Martin (1994/1923). Jag och Du. Ludvika: Dualis. (176 s).

M√•nsson, Niclas & Svahn, Vilhelm (2018). Pedagogiskt ledarskap, existentialism och √§kta dialog. I Ärlemalm-Hags√©r, Eva & Öhman, Marie (red.). H√∂gskolepedagogisk utveckling i teori och praktik (s. 24‚Äď34). Eskilstuna/V√§ster√•s: M√§lardalen Studies in Educational Sciences No 39. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1240437/fulltext02.pdf (s. 11).

 

Pedagogikens traditioner


Kroksmark, Tomas (2011). Den tidlösa pedagogiken Lund: Studentlitteratur. (Valda delar ca s. 100).

2018. Pedagogik som vetenskap [Elektronisk resurs] en inbjudan / Mattias Nilsson Sjöberg (red.). (Valda delar ca s. 100).

Makt och motstånd, ansvar och delaktighet samt styrning och frihet:

Masschelein, Jan and Simons, Maarten. In Defence of the School. A Public Issue. Leuven: E-ducation, Culture & Society Publishers. (s. 150).

von Oettingen, Alexander (2018). Allm√§n didaktik ‚Äď mellan normativitet och evidens. Lund: Studentlitteratur. (s. 150).

H√•llander, Marie (2020). ‚ÄúChapter 6: Witnessing for the future.‚ÄĚ The pedagogical possibilities of witnessing and testimonies: through the lens of Agamben. London: Palgrave Macmillan. Eller: H√•llander, Marie 2017. ‚ÄĚAtt vittna f√∂r framtiden.‚ÄĚ Det om√∂jliga vittnandet: om vittnesm√•lets pedagogiska m√∂jligheter. Malm√∂: Eskaton. (s. 10).

Freire, Paulo (1998). Pedagogy of freedom: Ethics, Democracy and Civic. Lanham: Suite Rowman & Littlefield Publishers, inc. (s. 109).

Foucault, Michel 2017. Övervakning och straff : f√§ngelsets f√∂delse; √∂vers√§ttning: C G Bjurstr√∂m. Lund: Arkiv f√∂rlag. (s. 100).

 

Observation


Bj√łrndal, Cato R. P. (2005). Det v√§rderande √∂gat: observation, utv√§rdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (s. 192)

Friesen, Norm & Osguthorpe, Richard (2018). Tact and the pedagogical triangle: The authenticity of teachers in relation. Teaching and Teacher Education, 70, p. 255‚Äď264. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.11.023 (s. 9.)

Vetenskapsr√•det (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsr√•det. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf Kapitel 2 och 3. (ca s. 20)