Litteratur

Hållbar utveckling ur individ- organisations och nätverksperspektiv, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-20
Beslutad av: Ämnesrådet för sociologi

Compulsory reading:

Dunlap, Riley E. & Brulle, Robert J. (red.) (2015). Climate change and society: sociological perspectives. New York, NY: Oxford University Press.

Hedenus, Fredrik, Persson, U. Martin & Sprei, Frances (2018). Sustainable development: nuances and perspectives. First edition Lund: Studentlitteratur.

Additional journal articles will be included.