Litteratur

Välfärdspolitik och social omsorg, 7 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-18
Beslutad av: Ämnes- och programrådet för socialt arbete och Socionomprogrammet

Andersson, L. (2013) Socialgerontologi. Andersson, L. (red.). Kapitel 1, 4, 6, 8, 11, 13, 14.

Alinia, M & Songur, W. (2019) Socialt arbete i storstaden – villkor och praktik. Alinia, M & Songur, W. (red.) Malmö: Liber. Kapitel 6, 7, 9 och 10.

Börjeson, B. & Börjeson, M. (2015). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber Sid. 154–167.

Hajighasemi, A. (2004), The Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction?: Globalisation, Institutions and Welfare State Change in a Social Democratic Regime. Huddinge: Södertörns högskola. (100 sidor)

Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker. Malmö: Liber.

Lindqvist, R. (2017). Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerup.

Palmblad, E. (2002). “Normality, confession and identity.”. Scandinavian Journal of Disability Research, 4:2, p 95-117.

Peuravaara, K. (2013) “Theorizing the body: conceptions of disability, gender and normality”, Disability & Society, 28:3, 408-417

SCB (2013). Integration – En beskrivning av läget i Sverige. Rapport 6. Stockholm: SCB. (Laddas ned på SCB hemsida).

Songur, W. (2019)” Older migrants’ use of elderly care in Sweden: family affects choice between home help services and special housing”. European Journal of Social Work. Länk: https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1639628 (Tillkommit).

SCB (2018). På tal om kvinnor och män. Örebro: SCB. Sidan. (Laddas ned på SCB hemsida). (Tillkommit).

Socialstyrelsen (2016). Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015. Stockholm: Socialstyrelsen, den 2016-04-28, Art.nr: 2016-04-26. ISSN 1401–0216. (3 sidor). (Kan laddas ner på Socialstyrelsens hemsida).

Swärd, H., Edelbalk, P. G., Wadensjö, E. (2013), Vägar till välfärd: Idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. 1. Uppl.: Stockholm: Liber. Några utvalda kapitel (100 sidor)

Sainsbury, D. (2006). “Immigrants' social rights in comparative perspective: welfare regimes, forms in immigration and immigration policy regimes”, i Journal of European Social Policy 2006 16:

229. (15 sidor).