Litteratur

Utsatthet, marginalisering och segregation i storstaden, 7 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-21
Beslutad av: Ämnes- och programr√•det f√∂r socialt arbete och Socionomprogrammet med storstadsprofil

Karlsson, E. (2017) Klass. Stockholm: Natur & kultur (189 s.)

Karlsson, L.B., Kuusela, K., Rantakeisu, U., Svedberg, L. & Wollter, F. (red.) (2013). Utsatthet, marginalisering och utanförskap. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur (268 s.).

Lindström, J. (2019) Segregation. Stockholm: Liber (128 s.).

Magnusson Turner L. (red.) (2008) Den delade staden. Umeå: Boréa (264 s.).

Simmel G. (1903) "Storst√§derna och det andliga livet" i Simmel, G. (1981) Hur √§r samh√§llet m√∂jligt? - och andra ess√§er. G√∂teborg: Korpen (sidan 209‚Äď222) (11 s.), (finns som pdf p√• Studiewebben).

Songur, W. & Alinia, M. (red.) (2019) Socialt arbete i storstaden. Villkor och praktik. Stockholm: Liber (kapitel 2) (14 s.).

Wirth L. red (1938) "Urbanism as way of life" i American Journal of Sociology. Vol. 44, No. 1 (Jul., 1938), pp. 1-24. http://www.jstor.org/stable/pdf/2768119.pdf?_=1463748587246 (finns som pdf på Studiewebben).