Litteratur

Utsatthet, marginalisering och segregation i storstaden, 7 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-15
Beslutad av: ProgramrÄdet för Socionomprogrammet

Andersson, L. (2016). Var det bra sÄ? Stockholm: Natur & Kultur (176 s.).

Karlsson, L.B., Kuusela, K., Rantakeisu, U., Svedberg, L. & Wollter, F. (red.) (2013). Utsatthet, marginalisering och utanförskap. Lund: Studentlitteratur (268 s.)

Lauri, M. & de los Reyes, P. (2021). ”Vad hĂ€nde sen? VĂ„ld, trygghet och tankar om en annan framtid efter oroligheterna i Husby 2013” i Arkiv, Tidskrift för samhĂ€llsanalys, nr 13, s. 51-70. (19 s.)

Lindström, J. (2019). Segregation. Stockholm: Liber (128 s.).

Magnusson Turner L. (red.) (2008). Den delade staden. UmeÄ: Boréa (264 s.).

Songur, W. & Alinia, M. (red.) (2019). Omöjligt uppdrag? Om socialt arbete i förortens projektkulturer i Socialt arbete i storstaden. Villkor och praktik. Stockholm: Liber (14 s.).


Ytterligare nÄgra korta texter kan tillkomma.