Litteratur

Digital grafik och illustration, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-17
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r medieteknik

Obligatorisk kurslitteratur:

Andreas Berg, Sara Teleman m.fl. Svensk illustration - en visuell historia 1900-2000
ISBN 9789178434145. Bokförlaget Arena. 2013.

Lars Melin (2011). Texten med extra allt. Liber.
(ISBN 978-91-47-09941-2)

Lawrence Zeegen/Louise Fenton (2020) The Fundamentals of Illustration. Bloomsbury Visual Arts.

Förutom ovanstående litteratur tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier samt eventuellt ytterligare litteratur som läraren anvisar.

Referenslitteratur:

Red. Rune Pettersson. (2004) Bild & form för informationsdesign. Studentlitteratur.
(ISBN 91-44-03382-6)

Lawrence Zeegen (2009). What is Illustration? Rotovision.
(ISBN 978-2-88893033-4)

Bergström, Bo. (2012). Effektiv visuell kommunikation. Carlsson förlag.
(ISBN13: 978-91-7331507-4)

Hellmark, Christer. (2004) Typografisk handbok. Ordfront Förlag AB.
ISBN13 978-91-70370885