Litteratur

Digital grafik och illustration, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-28
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r medieteknik

Obligatorisk kurslitteratur:

 

Anders Bj√∂rkvall.(2019) Den visuella texten ‚Äď multimodal analys i praktiken. Studentlitteratur. 

(ISBN 978-91-44-13274-7)

 

Lawrence Zeegen/Louise Fenton (2020) The Fundamentals of Illustration. Bloomsbury Visual Arts.

(ISBN 9781474240390)

 

Förutom ovanstående litteratur tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier samt eventuellt ytterligare litteratur som läraren anvisar.

 

 

Referenslitteratur:

 

Red. Rune Pettersson. (2004) Bild & form för informationsdesign. Studentlitteratur.

(ISBN 91-44-03382-6)

 

Bergström, Bo. (2020). Bildens kraft, makt och ansvar. Carlsson förlag.

(ISBN 9789173319966)

 

Lawrence Zeegen (2009). What is Illustration? Rotovision.

(ISBN 978-2-88893033-4)

 

Bergström, Bo. (2021). Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och identitet i vår visuella kultur. Carlsson förlag.

(ISBN 9789189063693)

ers√§tter: Bergstr√∂m, Bo. (2012). Effektiv visuell kommunikation. Carlsson f√∂rlag. (ISBN13: 978-91-7331507-4)

 

Hellmark, Christer. (2004) Typografisk handbok. Ordfront Förlag AB.

ISBN13 978-91-70370885