Litteratur

Personlig professionell utveckling I, 2 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-18
Beslutad av: √Ąmnes- och programr√•det f√∂r socialt arbete och Socionomprogrammet

Alling, Morgan (2010). Kriget är slut. Stockholm: Forum (329 s.)

Bie, K. (2009). Reflektionshandboken Malmö: Gleerups (96 s.)

Holm, U. (2009). Det räcker inte att vara snäll: om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken. 2., omarb. utg. Stockholm: Natur & kultur (216 s.). (Kapitel: Inledning, 1,5,7 och 13)

Forslund Frykedal, Karin, Hammar Chiriac, Eva & Hempel, Anders (2013). Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund: Studentlitteratur (Kapitel Inledning, 1, 4, 7, 8, 9)

R√łkenes, Odd Harald & Hanssen, Per-Halvard (2016). B√§ra eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med m√§nniskor. Andra upplagan Malm√∂: Gleerups (Kapitel 1, 4)

100 sidor kan tillkomma.