Litteratur

EU-rÀttens grunder, 7.5 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-24
Beslutad av: ÄmnesrĂ„d i juridik

Vilka delar av böckerna, som ingÄr, framgÄr av förelÀsningsschemat. NÀr det stÄr att endast en mindre del ska lÀsas innebÀr detta att du lika vÀl kan lÀsa den pÄ biblioteket.

För all kurslitteratur gÀller senaste upplagan av boken!


Lagbok. Den svarta lagboken gĂ€ller i första hand, men den blĂ„ gĂ„r ocksĂ„ bra. OBS! Även för lagboken anvĂ€nds den senaste upplagan/uppdateringen.

Bernitz, m.fl. Finna rÀtt, Norstedts juridik (Huvudbok, hela boken)

Bernitz, Kjellgren, EuroparÀttens grunder, Norstedts juridik.(Huvudbok, hela boken)

Warnling Conradson, W., Vad Ă€r rĂ€tt?, Nordstedts Juridik (Boken anvĂ€nds Ă€ven i andra delkurser)

Von Essen, Bohlin, Warnling Conradson, FörvaltningsrÀttens grunder, Norstedts Juridik AB(ca 50 sidor, men boken anvÀnds Àven i andra delkurser)

Rydberg Welander red., Skoglund, Staaf, Zanderin, KommunalrÀtt: en introduktion för professionsutbildningar, Liber (ca 50 sidor, men boken anvÀnds Àven i andra delkurser)

Strömberg/Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess, Studentlitteratur (Huvudbok, hela boken, anvÀnds Àven i andra delkurser)

Regeringskansliet,"Offentlighet och sekretess hos det allmÀnna" Finns pÄ nÀtet under www.regeringskansliet.se - sök: under publikationer och informationsmaterial (hela)

Wahlgren/Warnling-Nerep/Wrange, Juridisk skrivguide, Norstedts juridik


RĂ€ttsfall och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Stenciler kan dÀrutöver delas ut av lÀrarna.


Referenslitteratur:

Nilsson, Juridiken: en introduktion till rÀttsvetenskapen, Jure.

Hydén, Hydén, RÀttsregler, Studentlitteratur

Lehrberg, Praktisk juridisk metod,I.B.A Institutet för bank och affÀrsjuridik AB

Strömberg, Lundell, AllmÀn förvaltningsrÀtt.

Bohlin, KommunalrÀttens grunder. Norstedts juridik.

Rejmer, A. m fl Juridisk metodbok - för socialarbetare och andra offentliganstÀllda, Stockholm: Norstedts Juridik