Litteratur

Naturresurshushållning, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-18
Beslutad av: Programrådet för miljö och utveckling

Ammenberg J. 2020 Miljömanagement: miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer, Studentlitteratur, Lund. ISBN: 9789144144221, e-bok

Alternativt

Ammenberg J. 2012, Miljömanagement: miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer, Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144069142


Webbsidor och nedladdningsbara eller utdelade artiklar/rapporter tillkommer.