Litteratur

Klassikerläsning: Hannah Arendt, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-13
Beslutad av: Ämnesr√•det i id√©historia, DNR: 4039-2.1.1-2023

Hannah Arendt, Människans villkor. Vita activa, övers. Joachim Retzlaff, 2 upp. (Daidalos, 2017), 414s.

Hannah Arendt, Rätten till rättigheter. Politiska texter i urval, red. Anders Burman (Tankekraft, 2017), 240s.

Richard Bernstein, Varför läsa Arendt idag?, övers. Henrik Gundenäs (Daidalos, 2018), 137s.

Anders Burman (red.), Att läsa Arendt (Tankekraft, 2017), 242s.

Viss litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.