Litteratur

Mobila tjänster och gränssnitt, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-28
Beslutad av: Ämnesrådet för medieteknik

Obligatorisk kurslitteratur:

Flutter in Action (2020), Eric Windmill, Manning Publications Co.

 

Referenslitteratur:

Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design (2017) Giles Colborne, Häftad eller E-bok, New Riders Publishing

 

The Complete 2021 Flutter Development Bootcamp with Dart, Angela Yu, London App Brewery (Udemy Course, github)

 

Förutom ovanstående litteratur kan ytterligare litteratur tillkomma som tillgängliggörs vid kursstart