Litteratur

Ledarskap och hållbarhet, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-23
Beslutad av: Programrådet för Leadership for Sustainable Development: Master's programme

Hallin, A., Olsson, A., & Widström, M. (2021) Change Management. Studentlitteratur. S. 237. ISBN 9789144143552.


Jackson, B. & Parry, K. (2018). A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book about Studying Leadership. 3rd ed. London: Sage