Litteratur

Att förstå organisationer utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2019
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2019-02-12
Beslutad av: Ämnesrådet för företagsekonomi

Shafritz, Jay M., J. Steven Ott, and Yong Suk Jang. Classics of organization theory. Cengage Learning, 2016. (Eighth Edition).