Litteratur

Miljöekonomi, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-12-02
Beslutad av: Ämnesrådet för nationalekonomi vid institutionen för samhällsvetenskaperB. C. Field and M. K. Field, Environmental Economics: An Introduction, (8th edition), McGraw-Hill (2020).