Litteratur

Medieaktivism: Medier och sociala rörelser, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-28
Beslutad av: Ämnesr√•d Medie- och kommunikationsvetenskap

Delkurs 1 

B√∂cker 

Barassi, Veronica (2015). Activism on the Web. New York: Routledge. (180 sidor) 

Eyerman, Ron & Jamison, Andrew (2005): Sociala r√∂relser i en ny tid. (200 sidor) 

Jeppesen, Sandra, Sartoretto, Paola (Eds.) (2020). Media Activist Research Ethics: Global approaches to negotiating power in social justice research. (256 sidor) 

Svensson, Jakob (2014). Sociala medier och politisk deltagande i Sverige. (191 sidor) 


Artiklar och bokkapitel Guobin, Yang (2016). Activism. In: Peter, Benjamin: Digital Keywords. Princeton: Princeton University Press, pp. 1-17. (17 sidor) 

Lievrouw, Leah (2011). Alternative and activist new media. Cambridge: Polity; s. 149-176. (27 sidor) 

McCurdy, Patrick (2012). "Social Movements, Protest and Mainstream Media", Sociology Compass, 6, 244-255. (11 sidor) 

Sartoretto, Paola (2015). Voices from the margins. Karlstad: Karlstad universitet, s. 33-53. (20 sidor) 

Trer√©, Emiliano & Mattoni, Alice (2015). Media ecologies and protest movements: main perspectives and key lessons. In: Information, Communication & Society 19(3), 290-306. (16 sidor) 

Uldam, Julie (2017). Social media visibility: challenges to activism. In: Media, Culture & Society, online first http://journals.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/doi/full/10.1177/0163443717704997 (18 sidor) 

Wettergren, Åsa (2006): Mobilisering och den moraliska chocken. Fallet AdBusters Media Foundation. I: Wettergren, Åsa: Sociala R√∂relser; politik och kultur. Lund: Studentlitteratur, 377-403. (26 sidor) 

 

Referenslitteratur: 

Castells, Manuel (2012). Networks of Outrage, Networks of Hope. Cambridge: Polity. 

Gerbaudo, Paolo (2012). Tweets in the Streets. London: Pluto Press.

 

Delkurs 2: 

Garcia, David & Lovink, Geert (1997). ABC of Tactical Media. http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096.html