Litteratur

Ekonometri, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-28
Beslutad av: Ämnesrådet för Nationalekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper

Onlinebok

Introduction to Econometrics with R  Florian Oswald Jean-Marc Robin and Vincent Viers

https://scpoecon.github.io/ScPoEconometrics/