Litteratur

Intermediär mikroekonomi, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-28
Beslutad av: Ämnesrådet för Nationalekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Intermediate Microeconomics


Hal Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach

(Latest Edition), WW Norton Co.

 

Mathematics for Economics and Business, Jacques (latest edition)