Litteratur

Internationell Handelsteori, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-12-02
Beslutad av: Ämnesrådet för nationalekonomi vid institutionen för samhällsvetenskaper

Feenstra & Taylor; International Economics, Worth Publishers, 2008