Litteratur

Avancerad makroekonomi, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-28
Beslutad av: Ämnesrådet för nationalekonomi

Peter Birch Sørensen and Hans Jørgen Whitta-Jacobsen 2011. Introducing Advanced Macroeconomics Growth and Business Cycles, 2nd edition, McGraw Hill Education