Litteratur

Avancerad ekonometri: tidsseriedata, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-28
Beslutad av: Ämnesrådet för nationalekonomi

Stock, James H. & Mark W. Watson, Introduction to Econometrics (3rd Edition), Pearson Addison/Wesley.