Litteratur

Global governance, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: Ämnesrådet för statsvetenskap

Weiss, Thomas G & Rorden Wilson (eds) (2018). International Organization and Global Governance. 2nd edn. Routledge.

Artiklar kan tillkomma