Litteratur

Matematik för nationalekonomi på avancerad nivå, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-04-29
Beslutad av: Ämnesrådet för nationalekonomi

Mathematics for Economics and Business, by Ian Jacques, latest edition. Pearson