Litteratur

Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-28
Beslutad av: ÄmnesrĂ„d Medie- och kommunikationsvetenskap

Delkurs 1: Medielandskapet  

Antal sidor (inklusive referenslitteratur): ca 1059 sidor


Litteratur att köpa/lĂ„na/lĂ€sa online 

Bengtsson, Stina, Göran Bolin, Michael Forsman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson & Per StĂ„hlberg (2017) Medielandskap och mediekultur:  en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholm: Liber. (252 s.)  

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.) (2020) Medievetenskapens idĂ©traditioner, Lund: Studentlitteratur (395 s)   

följande kapitel i Bengtsson m.fl. (2020):   

Lundgren om James Carey (ca 20 sidor)  

Kaun om Habermas (ca 20 sidor)  

StĂ„hlberg om Anderson (ca 20 sidor)  

Curran, James, Natalie Fenton & Des Freedman (2016, 2:a upplagan) Misunderstanding the Internet, London: Routledge. (ca 35 s)  

  

Texter tillgĂ€ngliga digitalt pĂ„ Studiewebben 

Andersson Schwarz, Jonas (2019) ”PlattformssamhĂ€llet: en definierande introduktion”, i Jonas Andersson Schwarz & Stefan Larsson (red.) PlattformssamhĂ€llet: den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering, Stockholm: Fores, s. 1-21. (20 s.)  

 Barthes, Roland (1964/1977) “The rhetoric of the image”, i Image – Music – Text, London: Fontana, 32-51. (19 s.)  

Bolin, Göran (2014) “The death of the mass audience reconsidered: From mass communication to mass personalisation”, i Susanne Eichner & Elizabeth Prommer (red.) Audiences, Production Culture and Television Aesthetics: European Perspectives, s 3-16. (13 s.)  

Cassel, Kerstin (red.) (2009) Hugget i sten för evigheten, Nyköping: Sörmlands museums förlag. (s. 19-55+73-89) (52 s.)  

Carlsson, Ulla (2016) “Medie- och informationskunnighet, demokrati och yttrandefrihet”, i Oscar Westlund (red.) MĂ€nniskorna, medierna och marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förĂ€ndring, SOU 2016:30, s. 487-514. (27 s.)  

Carey, James (1988/1992) ”A cultural approach to communication”, i Communication as Culture: Essays on Media and Society, London: Routledge, pp.13-23. (10 s.)  

Dyer, Richard (1994) “VĂ€rldens ljus: Den vita rasen och filmbilden”, i FilmhĂ€ftet, Vol. 22(3): 13-22. (9 s.)  

Habermas, Jurgen (1962/1984/2003) Borgerlig offentlighet: kategorierna â€privat” och â€offentligt” i det moderna samhĂ€llet, Lund: Arkiv förlag. (urval, 8 s.)  

Hill, Annette (2019) ”Pathways to engagement”, i Media Experiences: Engaging with Drama and Reality Television, Oxon & New York: Routledge, s. 1-15. (15 s.)  

Löfgren, Orvar (1991) ”Medierna i nationsbygget: Hur press, radio och TV gjorde Sverige svenskt”, i Ulf Hannerz (red.) Medier och kulturer, Stockholm: Carlssons, s. 85-120. (35 s.)  

McLuhan, Marshall (1964/2001) “Media”, Stockholm: Pocky (översĂ€ttning Richard Matz), s. 14, 18-20, 22-25, 36-38, 76-77. (13 s.)  

StĂșr, Elisabeth (2012) “De globala mediesystemen”, i Lars Nord & Jesper StrömbĂ€ck (red.) Medierna och demokratin, Lund: Studentlitteratur, s. 47-59, 62-64. (15 s.)  

  

Referenslitteratur till kartlĂ€ggningsuppgiften  

Carlsson, Ulla (red.) (2021) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2021, Göteborgs universitet: Nordicom.  

Svenskarna och Internet 2020, Göteborg: Stiftelsen för Internetinfrastruktur. (121 s.)  

Medieutveckling 2020, Stockholm: Myndigheten för Radio och TV. 

Weibull, Lennart & Ingela Wadbring (2020, 2:a upplagan) Det svenska medielandskapet: Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens, Stockholm: Liber. (314 s.)  

  

Delkurs 2: Medierna i samhĂ€llet  

Antal sidor (inklusive referenslitteratur): ca 1000 s.  


Film 

Citizen Kane (1941)  

Litteratur att köpa/lĂ„na/hitta online 

Andersson Schwarz, Jonas (2019) TvĂ„ policylandskap: Hur regleringen av digitala plattformar hanteras i EU respektive USA. I: Jonas Andersson Schwarz & S. Larsson (red.) PlattformssamhĂ€llet: Den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering. Stockholm: Fores, 312-349.  

Arsenault, Amelia and Manuel Castells (2008) The Structure and Dynamics of Multi-Media Business Networks. International Journal of Communication 2: 707-748. 

Baudrillard, Jean (1971/1981) ‘Requiem for the Media’. I Jean Baudrillard: For a Critique of the Political Economy of the Sign. St. Louis: Telos, 164-184.  

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (2020): Medievetenskapens idĂ©traditioner, Lund: Studentlitteratur (urval om ca. 4 kapitel).  

Bolin, Göran (2012): ‘The Labour of Media Use: The Two Active Audiences’, Information, Communication and Society, 15(6): 796-814. (18 s.)  

Bolin, Göran (2016): “VĂ€rdeskapande och medborgarskap i det digitaliserade samhĂ€llet”, i SOU 2016:30 ( red: Oscar Westlund): MĂ€nniskorna, Medierna & Marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förĂ€ndring, Stockholm: Elanders, s. 109-130.  

Gillespie, Tarleton (2014) The relevance of algorithms. I Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski, and Kirsten A. Foot (red.) Media technologies: essays on communication, materiality and society. Cambridge, Mass: MIT Press, s. 167-193.   

Horkheimer, Max & Theodor Adorno (1944/1996) ’Kulturindustri: Upplysning som massbedrĂ€geri’ i Upplysningens dialektik. Göteborg: Daidalos, s. 137–185. 

Lazarsfeld, Paul F & Robert K Merton (1948/1957): ”Mass communication, popular taste and organized social action”, i Bernard Rosenberg & David Manning White (red): Mass culture. The popular arts in America, New York: The Free Press, s 457-473.  

Livingstone, Sonia (2019) Audiences in an Age of Datafication: Critical Questions for Media Research. Television and New Media 20(2): 170-183 (13 s.)  

Mansell, Robin (2015) Platforms of power. Intermedia 43(1): 20-24.  

SOU 2016: 80 (2016) En grĂ€nsöverskridande mediepolitik. Medieutredningens slutbetĂ€nkande. Stockholm, s. 11-40. https://www.regeringen.se/4ab3d0/contentassets/c4f57b68335e491a948185108aa3833f/en-gransoverskridande-mediepolitik.-for-upplysning-engagemang-och-ansvar-sou-201680  

StrömbĂ€ck, Jesper (2008) Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics. International Journal of Press/Politics 133: 228–246. 

van Dijck, JosĂ©, Thomas Poell & Martijn de Waal (2018) The Platform Society. Public Values in a Connected World. Oxford: Oxford University Press. 240 s.  

 

Texter tillgĂ€ngliga digitalt pĂ„ Studiewebben 

Asp, Kent (1990) ’Medialisering, medielogik, mediekrati’, Nordicom Information nr. 4, Göteborg: Nordicom. (ca. 8 s) 

Broady, Donald (1999): ”Inledning”. Kulturens fĂ€lt, Göteborg: Daidalos, 11-26.   

Couldry, Nick (2003) Ritual Space: Unravelling the Myth of the Centre. Media Rituals. London & New York: Routledge, 37-54. 

Freedman, Des (2012). The contradictions of media power. London: Bloomsbury Academic, 16-30. 

Herzog, Herta (1941) ”On borrowed experience: an analysis of listening to daytime sketches”, Studies in Philosophy and Social Science, 9(1): 65-95. http://archive.org/details/ZeitschriftFrSozialforschung9.Jg  

Johansson, Karl-Magnus & Gunnar Nygren (2018) Locked in a Mutual Dependency: Media and the Political Executive in Close Interplay. Johansson & Nygren (eds): Close and Distant. Political Executive-Media Relations in Four Countries. Göteborg: Nordicom, 247-260. 

Thompson, John B. (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos, (15 s.) 

 

Delkurs 3: Medier och meningsskapande  

Antal sidor (inklusive referenslitteratur): ca 950 sidor  

 

Litteratur att köpa/lĂ„na/lĂ€sa online 

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.) (2020) Medievetenskapens idĂ©traditioner, Lund: Studentlitteratur.  

Följande kapitel i Bengtsson m.fl. (2020): 

Bengtsson om Radway (ca 20s.)  

Burman & Rodell om Jameson (ca 20 s.) 

FornĂ€s om Hall (ca 20 sidor) 

Johansson om Mulvey (ca 20 s.)  

Ytreberg om Goffman (ca 20 s.)  

Åker om Barthes (ca 20 s.)  

Campbell, S. W. (2007). Perceptions of mobile phone use in public settings: A cross-cultural comparison. International Journal of Communication, 1(1): 738–757. (20 s.) 

FornĂ€s, Johan (2012). Kultur. Liber (112 sidor)  

Manovich, Lev (2016). Instagram and Contemporary Image. SjĂ€lvpublicerad, tillgĂ€nglig: http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image (ca 80 sidor)  

Radway, Janice (1984). Reading the Romance. (306 sidor)  

 

Texter tillgĂ€ngliga digitalt pĂ„ Studiewebben 

Bolin, Göran (2001). Masskommunikation: Historia och kulturell vĂ€rdebildning (30 s.) 

Bolin, Göran (2008). BildsprĂ„k och berĂ€ttarform: Narrativa framstĂ€llningar i multimediala miljöer. Ur: Mats Ekström (red.) Mediernas sprĂ„k. Malmö: Liber, 40–60. (20 s.) 

Carey, James W. (1989/2009). Reconceiving “Mass” and “Media”. Utdrag, ur Communication as Culture (Revised Ed). New York & London: Routledge. s. 57–63. (6 s.) 

Dyer, Richard (1979). The Role of Stereotypes. Ur: Thornham, Bassett & Marris (2009) Media Studies: A Reader, 3rd Ed. New York University Press, 206–212. (7 s.) 

Goffman, Erving (2020). SjĂ€lvframstĂ€llning i vardagslivet. (urspr. Jaget och maskerna, 1959) Lund: Studentlitteratur, s. 49–63. (utdrag, 15 s.) 

Hall, Stuart (1980). Encoding/Decoding. Ur: Thornham, Bassett & Marris (2009) Media Studies: A Reader, Third Edition. New York University Press, 28–38. (11 s.) 

Hall, Stuart (2013). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. s. 20–35. (utdrag, 15 s.). TillgĂ€nglig: https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/66880_The_Work_of_Representation.pdf  

Hall, Stuart; Chas Critcher; Tony Jefferson; John Clarke; Brian Roberts (1978/2013). Preface to the Second Edition (9 sidor) samt Introduction to the First Edition. Ur: Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, 2nd Ed. Houndmills: Palgrave Macmillan. (4 s.) 

hooks, bell (1992). The Oppositional Gaze: Black Female Spectators. Ur: Thornham, Bassett & Marris (2009) Media Studies: A Reader, Third Edition. New York University Press, 462–470. (9 s.) 

HĂ€mĂ€lĂ€inen, Nora (2019). Är Trump postmodern? En essĂ€ om sanning och populism. Helsinki: Förlaget, s. 1–15. (utdrag, 15 s.) 

Jameson, Fredric (1986). Postmodernismen eller Senkapitalismens kulturella logik. Ur: Löfgren, Mikael & Anders Molander (red.) Postmoderna tider? Stockholm: Norstedts, s. 261–275. (15 s.) 

Johansson, Sofia (2017). â€Vad Ă€r meningen med dem egentligen?” Celebritetskultur i vardagen. I: Forslid, T. et al. (red.) Celebritetsskapande frĂ„n Strindberg till Asllani. Lund: Mediehistoriskt arkiv, 35. 73–91. (17 s.) 

Kilomba, Grada (2010) Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism. 2nd Ed. MĂŒnster: Unrast Verlag. s. 40-51 (utdrag, 11 s.) 

Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense of Place: The impact of Electronic Media on Social Behavior. New York & Oxford: Oxford University press, s. 1–7, 307–313. (14 s.) 

Mirzoeff, Nicholas (2009). The Fetish and the Gaze. Ur: An Introduction to Visual Culture, 2nd Ed. London & New York: Routledge, s. 169–175. (7 s.) 

Mulvey, Laura (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen, 16(3): 6–18. (13 s.)  

Said, Edward (1978/1993). Orientalism. Svensk Ă¶versĂ€ttning: Hans O. Sjöström. Stockholm: Ordfront. (Urval, sidorna 3–17.) (14 s.) 

 

Delkurs 4: Medieteknologier i förĂ€ndring  

Antal sidor (inklusive referenslitteratur): ca 950 sidor  


Litteratur att köpa/lĂ„na/lĂ€sa online 

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.) (2020) Medievetenskapens idĂ©traditioner, Lund: Studentlitteratur. Följande kapitel: 

Andersson om Walter Benjamin (ca 20 sidor)  

Ericson om Raymond Williams (ca 20 sidor)  

Fischer om Friedrich Kittler (ca 20 sidor)  

Forsler om Marshall McLuhan (ca 20 sidor) 

Forsman om Neil Postman (ca 20 sidor)  

Jakobsson om Lev Manovich (ca 20 sidor) 

Olsson om Katherine Hayles (ca 20 sidor) 

Andrejevic, Mark (2019) Automated Media. London: Routledge. Kapitel 1-3, (83 sidor)   

Bolter, Jay David, & Grusin, Richard (2000). Remediation: Understanding New Media. Cambridge: MIT Press. (ca 100 s) 

Bucher, T. (2018). If... then: algorithmic power and politics. New York: Oxford University Press. Kapitel 2, 3 and 4 (ca 80 s) 

Crawford, K. (2021). The Atlas of AI. Yale University Press. Kapitel Introduction och 1 Earth (52 s) 

McLuhan, Marshall (1964). Understanding media: The extensions of man. London: Routledge. Inledning, kap 1 & 2. (24 s) 

Roberts, Sarah T. (2019). Behind the screen. Yale University Press. (288 s) 

Shapiro, Aaron (2021). Design, Control, Predict Logistical Governance in the Smart City. Minneapolis: University of Minnesota Press, kap 1. (53 s) 

Willis, Katharine S., & Aurigi, Alessandro (2018). Digital and smart cities (1 Edition). London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, kap 1 (21 s) 

 

Texter tillgĂ€ngliga digitalt pĂ„ Studiewebben 

Benjamin, Walter (1936). The work of art in the age of its technological reproducibility. (28 s) 

Ericson, Staffan & Riegert, Kristina (2010). Media Houses: Architecture, Media, and the Production of Centrality. New York: Peter Lang. Kapitel 1 och 5. (35 s) 

van Dijck, J. (2014). Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data between Scientific Paradigm and Ideology. Surveillance & Society, 12(2), 197-208. (12 s) 

Gillespie, T. (2016). Algorithm. In B. Peters (Ed.), Digital keywords: a vocabulary of information, society and culture (pp. 18-30). Princeton: Princeton University Press. (7 s) 

Gitelman, Lisa (2006): "Introduction: media as historical subjects" i Always Already New: Media, History and the Data of Culture, Cambridge: Massachusetts, The MIT Press, s 1-22. (22 s) 

Manovich, Lev (2001). The language of new media. Cambridge: MIT Press. s. 18-61. (43 s)  

Mattern, Shannon Code and Clay. Data and Dirt. Five Thousand Years of Urban Media. Introduction xvii – xxix. (34 s)  

Mattern, Shannon (2013) Infrastructural Tourism, Places Journal, 1–21. (13 s) 

Merchant Brian (2017). Were the raw materials in your iPhone mined by children in inhumane conditions? (7 s) 

Parikka, Jussi (2012). What is Media Archaeology? Cambridge: Polity Press. (pp. 1-18) (18 s)  

Parks, Lisa (2009) Around the Antenna Tree: The Politics of Infrastructural Visibility, Flow, 9: 1–9. (4 s) 

Parks, Lisa (2015) “Stuff You Can Kick!”: Toward a Theory of Media Infrastructures, in Svensson P and Goldberg DT (eds) Between Humanities and the Digital, Cambridge, Ma & London: MIT Press, pp. 355–373. (19 s) 

Velkova, Julia (2016). Data that warms: Waste heat, infrastructural convergence and the computation traffic commodity. Big Data & Society. https://doi.org/10.1177/2053951716684144 (10 s) 

Willim, Robert (2014) Under molnen â€“ Synliggörandet av digital infrastruktur och hur tillit och aura skapas, in Larsson S and Runeson P (eds) DigiTrust Tillit i det digitala Tvarvetenskapliga perspektiv fran ett forskningsprojekt, Lund, s. 97–106. (11 s) 

Young, Liam Cole (2015). Cultural Techniques and Logistical Media: Tuning German and Anglo-American Media Studies. M/C Journal, 18(2). (11 s)