Litteratur

Miljövetenskap A natur-sam, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-18
Beslutad av: Programrådet för miljö och utveckling

Introduktion till hållbar utveckling 7,5 hp

Hedenius F., Persson M. och Sprei F. 2018. H√•llbar utveckling ‚Äď nyanser och tolkningar. 1:a upplagan. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144121871

Torpman O. 2017. Miljöetik: från problem till lösning. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144107738


Webbsidor och nedladdningsbara eller utdelade artiklar/rapporter tillkommer.


Referenslitteratur:

Angelöw B. 2003. Konsten att lyckas med sina studier, 2 upplagan. Natur och kultur. ISBN 9789127094024

Eriksson A. 2017. Retorikens grunder. Lund: Lunds universitet. 9-165. ISBN


Ekofysiologi 7,5hp

Campbell N.A., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Orr R. 2020. Biology: A global approach. Global edition. 12e uppl. Pearson Education Ltd, San Francisco CA. ISBN 9781292341637

 

Webbsidor och nedladdningsbara eller utdelade artiklar/rapporter tillkommer.

 

Naturens processer 15hp

Campbell N.A., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Orr R. 2020. Biology: A global approach. Global edition. 12e uppl. Pearson Education Ltd, San Francisco CA. ISBN 9781292341637

Christopherson, R.W. 2014. Geosystems An Introduction to Physical Geography. Global Edition. 9th edition, Pearson Education Ltd, ISBN 9781292057750

 

Webbsidor och nedladdningsbara eller utdelade artiklar/rapporter tillkommer.


Referenslitteratur:

Berg och jord, SNA 2009 ISBN: 9789187760563

Krok T., Almquist S., Jonsell L. och Jonsell B. 2013 Svensk flora, fanerogamer och ormbunksväxter, Liber, Stockholm. ISBN: 9789147100590

Mossberg B. och Stenberg L. 2018. Svensk fältflora. Wahlström & Widstrand, Stockholm ISBN 9789174249514