Litteratur

Medieteknik A inom Spelprogrammet, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-20
Beslutad av: Programrådet för Spelprogrammet

Mer detaljerade läsanvisningar ges i samband med kursstart. Förutom nedanstående litteratur tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier samt eventuellt ytterligare litteratur som läraren anvisar.

* Introduktion till Spelprogrammet *

Obligatorisk för alla
Wardyga, B. J., The Video Games Textbook, A K Peters, 2018. ISBN: 0815390890

Referenslitteratur:
Harman, L., et al. Phoenix IV: The History of the Video Game Industry, Rolenta Press 2016. ISBN: 978-1539031291


* Spelutveckling I *

Obligatorisk för alla
Hocking, J., Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5, Manning Publications, 2015. ISBN: 978-1617292323

Obligatorisk för speldesign och scripting studenter:

Rabin, S. (re.), Introduction to game development, Charles River Media, 2010. ISBN: 9789170370885 (kapitel 2.1)

Obligatorisk för spelgrafik studenter:

Rabin, S. (re.), Introduction to game development, Charles River Media, 2010. ISBN: 9789170370885 (kapitel 6.1-6.7)

* Spelutveckling II *

Obligatorisk för speldesign och scripting studenter:

Brathwaite, B. & Schreiber, I., Challenges for game designers, Charles River Media, 2009. ISBN: 1-58450-580-x

Schell, J., The art of game design: book of lenses (2:e upplagan), A K Peters/CRC Press 2014. ISBN: 1466598646

Obligatorisk för spelgrafik studenter:

Hart, J., The art of storyboard (2:e upplagan), Focal Press, 2007 ISBN:
978-0-240-80960-1

* Spel som interaktivt medium *

Referenslitteratur:

Nyberg, R. & Tidström, A. (re.), Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar (5:e upplagan), Studentlitteratur, 2012.
ISBN 978-91-44-07775-8 (kapitel 6, 14 och 17)