Litteratur

Spelgrafik I, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-03-17
Beslutad av: Programrådet för Spelprogrammet

Mer detaljerade läsanvisningar ges i samband med kursstart. Förutom nedanstående litteratur tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier samt eventuellt ytterligare litteratur som läraren anvisar.

Obligatorisk:

Solarski. C. Drawing basics and video game art. New York, Watson-Guptill, 2012. ISBN: 823098478

Referenslitteratur:

Williams, R. The animator"s survival kit. 2009. ISBN: 571238343

Honour H. & Fleming, J. A world history of art. 2009. ISBN: 1856695840