Litteratur

Spelprogrammering I, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-03-17
Beslutad av: Programrådet för spelprogrammet

Mer detaljerade läsanvisningar ges i samband med kursstart. Förutom nedanstående litteratur tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier samt eventuellt ytterligare litteratur som läraren anvisar.

Michaelis, M. & Lippert, E. Essential C# 6.0 (5:e upplagan). Addison Wesley, 2015. ISBN: 978-0134141046