Litteratur

Spelutveckling och projekthantering, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-03-17
Beslutad av: Programrådet för Spelprogrammet

Mer detaljerade läsanvisningar ges i samband med kursstart. Förutom nedanstående litteratur tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier samt eventuellt ytterligare litteratur som läraren anvisar.

Obligatorisk kurslitteratur:

Keith, C. Agile Game Development: Build, Play, Repeat. 2nd ed, Addison-Wesley Professional, 2020. ISBN: 0136527817