Litteratur

Forskningsmetoder och -metodik, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-06
Beslutad av: Programrådet för Masterprogram i miljövetenskap

Creswell, J.W. and Cheryl N Poth (2017 4th ed). Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches. London: Sage.

Kvale, S. and Brinkmann, S. (2014 3rd ed). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing - Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. London: Sage.

Additional articles and hand-outs.