Litteratur

Medicinsk geografi, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-31
Beslutad av: Programsamordnare för Masterprogram i miljövetenskap, ordförandebeslut.

Hazen, H., & Anthamatten, P. (2019). An Introduction to the Geography of Health (2nd ed.). Routledge. Paperback (ISBN 9780367109653) or E-book (ISBN 9780429024115).

Additional articles and hand-outs.