Litteratur

Svenska 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: Programrådet för grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6

Litteraturlista HT21

SVENSKA 1, 1155SV, 7,5 HP

Startdatum: (v.39) 2021-09-30

Slutdatum: (v.44) 2021-11-07

Antal studenter: ca 60

Ansvarig utbildningsadministratör: Felicia Fernelius        

Totalt antal sidor: ca 720

 

1001, Svenska 1, Språkbruk och språksamhälle, 3, hp

Startdatum: (v.39) 2021-09-30               MARKERA: Förändrad / Oförändrad

Delkursansvarig lärare: Kajsa Sköldvall

 

1002, Svenska 1, Språk och språkanalys, 4,5 hp

Startdatum:                                               MARKERA: Förändrad / Oförändrad

Slutdatum: (v.44) 2021-11-07

Delkursansvarig lärare: Kajsa Sköldvall

 

Obligatorisk kurslitteratur:


Blomström, V & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 4, 5, 6, ca 117 s.)

Collins, J. (2004). Education Techniques for Lifelong Learning: Giving a PowerPoint Presentation: The Art of Communicating Effectively 1. Radiographics, 24 (4). (s. 1185-1192)

Danielsson, K & Selander, S. (2014). Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Gleerups Utbildning. (s. 17-36)

Einarsson, J. (2009). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 2, 5, 7, 8, 16, 160 s.)

Elina - som om jag inte fanns (2003) [film]. Regi av Härö, Klaus. Sonet film.

Håkansson, G. (1989). The acquisition of negative placement in Swedish. Studia Linguistica, Vol.43. (s. 47-58)

Josefsson, G. (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur (ca. 200 s.)

Lövestam, S. (2009). Grejen med verb. Grammatik som du aldrig har sett den förut. Stockholm: Piratförlaget. (153 s.)


Därtill tillkommer ca 50 sidor som delas ut under kursen (övningsmaterial)