Litteratur

Mångvetenskapligt forskningsprojekt i miljövetenskap, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-06
Beslutad av: Programrådet för Masterprogram i miljövetenskap

Creswell, J.W. and Creswell, J. D. (2018, 5th edition). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage, Los Angeles.