Litteratur

Politiskt beslutsfattande och miljöförvaltning I, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-06
Beslutad av: Programrådet för Masterprogram i miljövetenskap

Carter N. (2018, 3rd ed.). "The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy. Cambridge University Press. Cambridge.

Dryzek, J.S. (2013). The Politics of the Earth. Oxford University Press.

Additional articles and hand-outs.