Litteratur

Medieteknik A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-05
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet för medieteknik

DELKURS Medieteknik introduktion

Obligatorisk kurslitteratur

Bergström, B. (2017). Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur. Upplaga 11. Stockholm: Carlsson.

Niederst Robbins, J. (2018). Learning Web Design : a beginner’s guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Graphics. 5 ed. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.

Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2016). Interaktionsdesign : bortom människa-dator-interaktion. Lund: Studentlitteratur


DELKURS Mediedesign grund

Obligatorisk kurslitteratur

Bergström, B. (2017). Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur. Upplaga 11. Stockholm: Carlsson.

Dudbridge, P. (2017). Shooting better movies : the student filmmakers guide. Studio City, CA: Michael Wiese Productions.

Williams R., The non-designer's design book : design and typographic principles for the visual novice


Referenslitteratur

Lupton, E. & Phillips, J. C. (2015). Graphic design : the new basics. 2., [rev. and expanded] ed. New York: Princeton Architectural Press.


DELKURS Webbproduktion grund

Obligatorisk kurslitteratur

Barker, D. (2016). Web content management : systems, features, and best practices. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.

Niederst Robbins, J. (2018). Learning Web Design : a beginner’s guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Graphics. 5 ed. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.


Referenslitteratur

Thoresson, A., Goldberg, D. & Larsson, L. (2016). Kom igång med Wordpress! Stockholm : IIS, Internetstiftelsen i Sverige: [Publit]. https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/kom-igang-med-wordpress-2/

Nixon, R. (2018) Learning PHP, MySQL & JavaScript : With jQuery, CSS & HTML5. 5 ed. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.


Artiklar och online-material kan tillkomma.


DELKURS Interaktionsdesign grund

Obligatorisk kurslitteratur

Arvola, Mattias. (2020) Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse. Studentlitteratur. [ISBN: 9789144122991]

Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2016). Interaktionsdesign : bortom människa-dator-interaktion. Lund: Studentlitteratur


Artiklar och online-material tillkommer