Litteratur

Historia A, forntid till 1800-tal, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-19
Beslutad av: Kaisa

Delkurs: Historievetenskaplig metod, poÀng: 3

Ekman, Stig m.m. (red.) (1993), Metodövningar i historia 1. Historisk teori, metod och kÀllkritik, Lund: Studentlitteratur, urval ca 80 s.

Lindkvist, Thomas (red.) (1996), Metodövningar i historia 2 - Historisk teori, metod och kÀllkritik, Lund: Studentlitteratur, urval ca 120 s.


Delkurs: Forntida kulturer: samhÀllsliv, försörjning, tankevÀrldar, poÀng: 7,5

Böcker

Andreau, Jean & Descat, Raymond, The Slave in Greece and Rome, Madison,

Wisconsin: The University of Wisconsin Press 2011 (168 s.)

Billing, Nils, m.fl., Antiken. FrÄn faraonernas Egypten till romarrikets fall, Stockholm: Natur & Kultur 2017 (565 s.)

Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar, Antikens religioner, Stockholm: Norstedts 2011 (245 s.)

Neils, Jenifer, Women in the Ancient World, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2011 (c:a 200 sidor)

McKay et al., A History of World Societies, tionde upplagan, Boston/New York:

Bedford/St. Martin’s 2015 (delar, 46 s.)


Artiklar

Byrskog, Samuel, “Den lögnaktige historikern: Antik historieskrivning mellan sanning och övertygelse”, i Rosengren & Sigurdson (red.), Penelopes vĂ€v: För en filosofisk och teologisk pathologi, Göteborg: GlĂ€nta produktion 2003 (10 s.)

Ågren, Maria, “Synlighet, vikt, trovĂ€rdighet - och sjĂ€lvkritik. NĂ„gra synpunkter pĂ„ kĂ€llkritikens roll i dagens historieforskning”, Historisk tidskrift 2005:2 (13 s.)


Kortare texter (pÄ Studiewebben) :

VĂ€rldens litteraturer (utdrag, 6 s.)

Antika kÀlltexter (i urval och översÀttning).


Kortare texter kan tillkomma (pÄ Studiewebben).

S:a c:a 1250 s.


Delkurs: Medeltida fördjupning, (Sverige blir till - Sociala relationer och politisk organisation 700 – 1300,) 7,5hp

Lindkvist, Tomas & Sjöberg, Maria Det svenska samhĂ€llet 800 – 1720, Klerkernas och adelns tid, Inledning, samt kap. 1—3, 165 sidor

Hagerman, Maja, SpÄren av kungens mÀn. Om nÀr Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Stockholm 1996 (finns som ljudbok), 400 sidor

Olsson, Mats & Thomasson, Joakim, ”Vad Ă€r en by och varför? Om den medeltida byns uppkomst och rationalitet”. Scandia 2008, 25 sidor

Medeltidens genus, red Hermanson, Lars & Magnusdottir, Audur, Göteborg 2016, urval, 40 sidor (finns som E-bok)

Sawyer, Birgit, ”Fromheten, familjen och förmögenheten. Kristnandets följder för kvinnor i det medeltida Skandinavien”, I Hans & hennes. Genus och egendom i Sverige frĂ„n vikingatid till nutid. Opuscula Historica Upsaliensis 30, 23 sidor (finns som e-bok)

Ney, Agneta, ”MĂ€nniskor i marginalen. Sociala definitioner i medeltida lagtexter” i FrĂ€mlingar - ett historiskt perspektiv, Opuscula upsaliensis 19, Uppsala 15 sidor (finns som e-bok)

Renander, Carina, ”Finns Arn? Jan Guillots historiska romanserie i svensk historiekultur 1998 – 2005 i Historieforskning pĂ„ nya vĂ€gar, red Karlsson, Ulvros & Zander, Lund 2006 12 sidor.

Guillou, Jan, Riket vid vÀgens slut, Stockholm 2000. 430 sidor


Samt kortare kÀlltexter.

Tot: 1115 sidor


Delkurs: Kontinuitet och förÀndring: Europa och vÀrlden 1500-1830, poÀng 6

Handböcker etc:

Quataert, Donald, The Ottoman Empire, 1700-1922. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, (urval ca 100s)

Lindqvist, Tomas & Sjöberg, Maria: Det svenska samhÀllet 800-1720, Stockholm: Studentlitteratur 2019, s 232-494, 262 s.

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars: Det svenska samhÀllet 1720-2018, Stockholm: Studentlitteratur 2019, s 11-221 (tillÀmpliga delar enligt anvisning) ca 150 s.

McKay et al., A History of World Societies. (Houghton Mifflin, 2004 eller senare upplaga), ca 300 s. enligt lÀrarens anvisningar.


En av följande böcker (studenten vÀljer sjÀlv): (ca 200-250 s. efter lÀrarens anvisning):

Anderson. Perry: Den absoluta statens utveckling, Lund: Arkiv förlag, 1980/1994

AriĂšs, Philippe: Barndomens historia, Stockholm: Atlantis 1982

Braudel, Fernand: Medelhavet och medelhavsvÀrlden pÄ Filip II:s tid, Stockholm: Bonniers 1997

Davies, Natalie Zemon: Martin Guerres Ă„terkomst, Stockholm: Ordfront 1987

Elias, Norbert: Sedernas historia. Del I av Norbert Elias civilisationsteori, Atlantis: Stockholm 1989

Elias, Norbert: FrÄn SvÀrdet till plikten. SamhÀllets förvandlingar. Del II av Norbert Elias civilisationsteori, Atlantis: Stockholm 1991

Fur, Gunlög: A Nation of Women. Gender and Colonial Encounters among the Delaware Indians. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2012

Ginzburg, Carlo: Osten och maskarna. En 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen, Stockholm: Prisma 1988 

Hill, Christopher: The World Turner Upside-Down: Radical ideas during the English revolution (1972), Harmondsworth: Penguin 2020 

Johannisson, Karin: Det mĂ€tbara samhĂ€llet: Statistik och samhĂ€llsdröm i 1700-talets Europa, Stockholm: Norstadts 1988 

Landes, Joan B: Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, New York: Cornell University Press 1988

Laqueur, Thomas: Om könens uppkomst : hur kroppen blev kvinnlig och manlig, Stockholm/Stehag: Symposion 1993 

Lennartsson, Rebecka: Mamsell Bohmans fall: Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm, Stockholm: Stockholms stads monografiserie 2020

Merchant, Carolyn: Naturens död : kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen, Stockholm/Stehag: Symposion 1993 

Nyström, Per: Stadsindustriens arbetare. Före 1800-talet (1955), Stockholm: Tiden 1983 

Sjöberg, Maria: Kvinnor i fĂ€lt 1550-1850, Hedmora: Gidlunds 2008 

Stadin, Kekke: StĂ„nd och genus i stormaktstidens Sverige. Lund: Nordic Academic Press 2004 

Weiss, Holger: Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrija och Karibien 1770-1847, Åbo: Svenska litteratursĂ€llskapet 2016


Kortare texter/artiklar:

Ankarloo, Bengt: ”HĂ€xorna mitt i byn. De svenska trolldomsprocessernas sociala dynamik.” i: Broberg, Wikander & Åmark (red.), TĂ€nka, tycka, tro – svensk historia underifrĂ„n. (Ordfront 1993), s 55-78. 23 s.

Cronberg-Lindstedt, Marie: ”Att försonas med gud och hans heliga församling.” i: Österberg (red.), JĂ€mmerdal och fröjdesal. (Atlantis 1997), s 199-224. 25 s.

Hammar, Elisabeth: ”Fostran till foglighet. Om kvinnans villkor i Rousseaus tĂ€nkande.” i: M. Eduards (red.), Kön, makt, medborgarskap. Kvinnan i politiskt tĂ€nkande frĂ„n Platon till Engels. (Liber 1983), s 87-105. 18 s.

Lennersand, Marie: ”Androm till sky och skrĂ€ck. Den rĂ€ttsliga behandlingen av trolldomsprocesserna i Älvdalen och Mora 1668-69.” i: L. Oja, VĂ€gen till BlĂ„kulla. Nya perspektiv pĂ„ de svenska hĂ€xprocesserna. (Opuscula historica Upsalensia, 997) s. 23-44. 21 s.

Ödman, Per-Johan: ”Pedagogik in pĂ„ kropp och sjĂ€l. Folkuppfostran och disciplinering i 1500- och 1600-talens Sverige.” i: Broberg, Wikander & Åmark (red.), TĂ€nka, tycka, tro – svensk historia underifrĂ„n. (Ordfront 1993), s 79-100. 21 s.


KĂ€lltexter:

Totalt ca 20 s. (delas ut av lÀraren)


En av följande romaner (vÀljs i samrÄd med lÀraren):

Almqvist, C. J. L.: Det gÄr an.

Austen, Jane: Stolthet och fördom

Balzac, Honoré: Eugenie Grandet

Bremer, Fredrika: Hertha.

Brontë, Charlotte: Jane Eyre.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe.

Goethe, Wolfgang: Den unge Werthers lidanden.

Lafayette, Marie-Madeleine de: Prinsessan de Cléves.

Richardson, Samuel: Pamela eller Dygdens belöning.

Shelley, Mary: Frankenstein.

Beyle, Henri (Stendhal): Rött och svart


Ytterligare titlar kan tillkomma beroende pÄ studentgruppens storlek

Antal sidor: ca 950 s. (exkl. skönlitteratur)


Delkurs: Tematisk kurs: 1800-talets samhÀllsomvandlingar, 6 högskolepoÀng, 1005

Ambjörnsson, Ronny: Den skötsamme arbetaren; idĂ©er och ideal i ett norrlĂ€ndskt sĂ„gverkssamhĂ€lle 1880-1930, (Carlsson 2001), s. 9—64.

Coquery-Vidrovitch, C.: “Antagandet om den vita rasens överlĂ€gsenhet och den svarta rasens underlĂ€gsenhet” i: Ferro, M. (red.): Kolonialismens svarta bok. (Leopard förlag 2005), s 732-781, 49 s.

Ferro, M: ”Om slaveri och mĂ€nniskohandel” i: Ferro, M. (red.): Kolonialismens svarta bok. (Leopard förlag 2005), s 115-136, 21 s.

Gautier, A.: ”Kvinnan och kolonialismen” i: Ferro, M. (red.): Kolonialismens svarta bok. (Leopard förlag 2005), s 649-686, 37 s.

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars: Det svenska samhÀllet 1720-2014, (Studentlitteratur 2015), kap. 11-12 & delar av kap. 13 (ss. 77-213), c:a 150 s.

McKay, John P. et al: A History of World Societies, (Houghton Mifflin, 2004 eller senare upplaga), Kapitlen om industrialiseringen, ideologier samt Afrika och VÀstasien (motsv. Kap. 23, 24 & 26 i 2004 Ärs upplaga (kan lÀsas kursivt), c:a 70 s.

Obs! kan vara andra kapitelnummer i senare upplagor.

Schön, Lennart: VÄr vÀrlds ekonomiska historia. Den industriella tiden. (SNS förlag 2010), 139 s.


En av följande böcker (studenten vÀljer):

Hochschild, Adam: Kung Leopolds vÄlnad; om girighet, terror och hjÀltemod i det koloniala Afrika. (Ordfront 2000), ca 400 s.

Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siÚcle. (Norstedts 2013, e-bok), ca 250 s.

Lennartsson, Rebecka: Malaria urbana. Om byrĂ„flickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900. (Brutus Östlings bokförlag Symposium 2002), ca 250 s.


Artiklar/kortare texter:

Florin, Christina & Johansson, Ulla: "Mandom, mod och mogne mÀn" i: Tidskrift för Genusvetenskap nr 4 1992 (artikel tillgÀnglig pÄ nÀtet i pdf), 13 s.

Ljunggren, Jens: ”Mellan kultur och natur. Mannens kropp och gymnastikens uppgift” i: C. Ekenstam (red), RĂ€dd att falla. Studier i manlighet. (Gidlund 1998), s 124-144, 20 s.

Kortare texter/artikel om cirka 20 sidor kan tillkomma.


SkönlitterÀr text:

Conrad, Joseph: Mörkrets hjÀrta, (exv. Lindelöws förlag 2008, 237 s, eller Àldre utgÄvor).

Totalt c:a 780 s + den valbara boken (250—400 s.). (McKay kan i stort lĂ€sas kursivt.)