Litteratur

Historia A, forntid till 1800-tal, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2022
Giltig t.o.m.: HT2022
Beslutsdatum: 2021-11-25
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det för Historia , Dnr 3580-2.1.1-2021Litteraturlista VT22

1174HI, Historia A, forntid till 1800-tal, 30 högskolepoÀng


Delkurs 1001: Historievetenskaplig metod, poÀng: 3


Ekman, Stig m.m. (red.) (1993), Metodövningar i historia 1. Historisk teori, metod och kÀllkritik, Lund: Studentlitteratur, urval ca 80 s.

Lindkvist, Thomas (red.) (1996), Metodövningar i historia 2 - Historisk teori, metod och kÀllkritik, Lund: Studentlitteratur, urval ca 120 s.
Delkurs 1002: Forntida kulturer: samhÀllsliv, försörjning, tankevÀrldar, poÀng: 7,5


Böcker

Andreau, Jean & Descat, Raymond, The Slave in Greece and Rome, Madison,

Wisconsin: The University of Wisconsin Press 2011 (168 s.)

Billing, Nils, m.fl., Antiken. FrÄn faraonernas Egypten till romarrikets fall, Stockholm: Natur & Kultur 2017 (565 s.)

Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar, Antikens religioner, Stockholm: Norstedts 2011 (245 s.)

Neils, Jenifer, Women in the Ancient World, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2011 (c:a 200 sidor)

McKay et al., A History of World Societies, tionde upplagan, Boston/New York:

Bedford/St. Martin’s 2015 (delar, 46 s.)

 

Artiklar

Byrskog, Samuel, “Den lögnaktige historikern: Antik historieskrivning mellan sanning och övertygelse”, i Rosengren & Sigurdson (red.), Penelopes vĂ€v: För en filosofisk och teologisk pathologi, Göteborg: GlĂ€nta produktion 2003 (10 s.)

 Ågren, Maria, “Synlighet, vikt, trovĂ€rdighet - och sjĂ€lvkritik. NĂ„gra synpunkter pĂ„ kĂ€llkritikens roll i dagens historieforskning”, Historisk tidskrift 2005:2 (13 s.)

 

Kortare texter (pÄ Studiewebben) :

VĂ€rldens litteraturer (utdrag, 6 s.)

Antika kÀlltexter (i urval och översÀttning).

 

Kortare texter kan tillkomma (pÄ Studiewebben).

S:a c:a 1250 s.

 Delkurs1003: Medeltida fördjupning, (Sverige blir till - Sociala relationer och politisk organisation 700 – 1300,) 7,5hp


Lindkvist, Tomas & Sjöberg, Maria Det svenska samhĂ€llet 800 – 1720, Klerkernas och adelns tid, Inledning, samt kap. 1—3, 165 sidor

Hagerman, Maja, SpÄren av kungens mÀn. Om nÀr Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Stockholm 1996 (finns som ljudbok), 400 sidor

Olsson, Mats & Thomasson, Joakim, ”Vad Ă€r en by och varför? Om den medeltida byns uppkomst och rationalitet”. Scandia 2008, 25 sidor

Medeltidens genus, red Hermanson, Lars & Magnusdottir, Audur, Göteborg 2016, urval, 40 sidor (finns som E-bok)

Sawyer, Birgit, ”Fromheten, familjen och förmögenheten. Kristnandets följder för kvinnor i det medeltida Skandinavien”, I Hans & hennes. Genus och egendom i Sverige frĂ„n vikingatid till nutid. Opuscula Historica Upsaliensis 30, 23 sidor (finns som e-bok)

Ney, Agneta, ”MĂ€nniskor i marginalen. Sociala definitioner i medeltida lagtexter” i FrĂ€mlingar - ett historiskt perspektiv, Opuscula upsaliensis 19, Uppsala 15 sidor (finns som e-bok)

Renander, Carina, ”Finns Arn? Jan Guillots historiska romanserie i svensk historiekultur 1998 – 2005 i Historieforskning pĂ„ nya vĂ€gar, red Karlsson, Ulvros & Zander, Lund 2006 12 sidor.

Guillou, Jan, Riket vid vÀgens slut, Stockholm 2000. 430 sidor

Samt kortare kÀlltexter.


Tot: 1115 sidor

 


Delkurs 1004: Kontinuitet och förÀndring: Europa och vÀrlden 1500-1830, poÀng 6


Obligatorisk litteratur

Quataert, Donald, The Ottoman Empire, 1700-1922. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, (urval ca 100s)

 Lindqvist, Tomas & Sjöberg, Maria: Det svenska samhĂ€llet 800-1720, Stockholm: Studentlitteratur 2019, s 232-494 262 s.

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars: Det svenska samhÀllet 1720-2018, Stockholm: Studentlitteratur 2019, s 11-221 (tillÀmpliga delar enligt anvisning) ca 100 s

McKay et al., A History of World Societies. (Houghton Mifflin, 2004 eller senare upplaga), ca 300 s. enligt lÀrarens anvisningar.En av följande böcker (studenten vÀljer sjÀlv): (ca 200-250 s. efter lÀrarens anvisning):


Anderson, Perry: Den absoluta statens utveckling, Lund: Arkiv förlag, 1980/1994 

Brauner, Sigrid, Fearless Wives and Frightened Shrews. The construction of the Witch in Early Modern Germany, Amherst: University of Massachusetts Press 1995 

Davies, Natalie Zemon: Martin Guerres Ă„terkomst, Stockholm: Ordfront 1987 

Fur, Gunlög: A Nation of Women. Gender and Colonial Encounters among the Delaware Indians. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2012 

Hammar, AnnaSara: Mellan kaos och kontroll: social ordning i flottan 1670-1716, Lund: Nordic Academic Press 2014.

Hill, Christopher: The World Turner Upside-Down: Radical ideas during the English revolution (1972), Harmondsworth: Penguin 2020 

Inalcik, Halil, The Ottoman Empire. The classical age 1300-1600 (Weidenfeld Nicolson History 2001) 

Johannisson, Karin: Det mĂ€tbara samhĂ€llet: Statistik och samhĂ€llsdröm i 1700-talets Europa, Stockholm: Norstadts 1988 

Lamberg, Marko, HĂ€xmodern. BerĂ€ttelsen om Malin Matsdotter. Helsingfors/Stockholm 2021. 

Landes, Joan B: Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, New York: Cornell University Press 1988 

Laqueur, Thomas: Om könens uppkomst : hur kroppen blev kvinnlig och manlig, Stockholm/Stehag: Symposion 1993 

Lennartsson, Rebecka: Mamsell Bohmans fall: Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm, Stockholm: Stockholms stads monografiserie 2020 

Merchant, Carolyn: Naturens död : kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen, Stockholm/Stehag: Symposion 1993 

Sjöberg, Maria: Kvinnor i fĂ€lt 1550-1850, Hedmora: Gidlunds 2008 

Stadin, Kekke: StĂ„nd och genus i stormaktstidens Sverige. Lund: Nordic Academic Press 2004 

Weiss,Holger: Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847, Åbo: Svenska litteratursĂ€llskapet 2016 

 Östlund, Joachim: Saltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet, 1650-1770, Lund: Nordic Academic Press 2014.

 

Kortare texter/artiklar: 

Ankarloo, Bengt: ”HĂ€xorna mitt i byn. De svenska trolldomsprocessernas sociala dynamik.” i: Broberg, Wikander & Åmark (red.), TĂ€nka, tycka, tro â€“ svensk historia underifrĂ„n. (Ordfront 1993), s 55-78. 23 s. 

Cronberg-Lindstedt, Marie: ”Att försonas med gud och hans heliga församling.” i: Österberg (red.), JĂ€mmerdal och fröjdesal. (Atlantis 1997), s 199-224. 25 s. 

Hammar, Elisabeth: ”Fostran till foglighet. Om kvinnans villkor i Rousseaus tĂ€nkande.” i: M. Eduards (red.), Kön, makt, medborgarskap. Kvinnan i politiskt tĂ€nkande frĂ„n Platon till Engels. (Liber 1983), s 87-105. 18 s. 

Lennersand, Marie: ”Androm till sky och skrĂ€ck. Den rĂ€ttsliga behandlingen av trolldomsprocesserna i Älvdalen och Mora 1668-69.” i: L. Oja, VĂ€gen till BlĂ„kulla. Nya perspektiv pĂ„ de svenska hĂ€xprocesserna. (Opuscula historica Upsalensia, 1997) s. 23-44. 21 s. 

Ödman,PerJohan,”Pedagogik in pĂ„ kropp och sjĂ€l. Folkuppfostran och disciplinering i 1500- och 1600-talens Sverige.” i: Broberg, Wikander & Åmark (red.), TĂ€nka, tycka, tro â€“ svensk historia underifrĂ„n. (Ordfront 1993), s 79-100. 21 s. 

 

KĂ€lltexter: 

Totalt ca 60 s. (tillhandahĂ„lls av lĂ€raren) 

 

En av följande romaner (vĂ€ljs i samrĂ„d med lĂ€raren): 

Almqvist, C. J. L.: Det gĂ„r an. 

Austen, Jane: Stolthet och fördom 

Balzac, HonorĂ©: Eugenie Grandet 

Bremer, Fredrika: Hertha. 

BrontĂ«, Charlotte: Jane Eyre. 

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. 

Goethe, Wolfgang: Den unge Werthers lidanden. 

Lafayette, Marie-Madeleine de: Prinsessan de ClĂ©ves. 

Richardson, Samuel: Pamela eller Dygdens belöning. 

Shelley, Mary: Frankenstein. 

Beyle, Henri (Stendhal): Rött och svart 

 

Antal sidor: ca 1100 s. (exkl. skönlitteratur) 

  Delkurs 1005: Tematisk kurs: 1800-talets samhĂ€llsomvandlingar, 6 högskolepoĂ€ng, 1005


Ambjörnsson, Ronny: Den skötsamme arbetaren; idĂ©er och ideal i ett norrlĂ€ndskt sĂ„gverkssamhĂ€lle 1880-1930, (Carlsson 2001), s. 9—64.

Coquery-Vidrovitch, C.: “Antagandet om den vita rasens överlĂ€gsenhet och den svarta rasens underlĂ€gsenhet” i: Ferro, M. (red.): Kolonialismens svarta bok. (Leopard förlag 2005), s 732-781, 49 s.

Ferro, M: ”Om slaveri och mĂ€nniskohandel” i: Ferro, M. (red.): Kolonialismens svarta bok. (Leopard förlag 2005), s 115-136, 21 s.

Gautier, A.: ”Kvinnan och kolonialismen” i: Ferro, M. (red.): Kolonialismens svarta bok. (Leopard förlag 2005), s 649-686, 37 s.

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars: Det svenska samhÀllet 1720-2014, (Studentlitteratur 2015), kap. 11-12 & delar av kap. 13 (ss. 77-213), c:a 150 s.

McKay, John P. et al: A History of World Societies, (Houghton Mifflin, 2004 eller senare upplaga), Kapitlen om industrialiseringen, ideologier samt Afrika och VÀstasien (motsv. Kap. 23, 24 & 26 i 2004 Ärs upplaga (kan lÀsas kursivt), c:a 70 s.

Obs! kan vara andra kapitelnummer i senare upplagor.

Schön, Lennart: VÄr vÀrlds ekonomiska historia. Den industriella tiden. (SNS förlag 2010), 139 s.

 

 

En av följande böcker (studenten vÀljer):

Hochschild, Adam: Kung Leopolds vÄlnad; om girighet, terror och hjÀltemod i det koloniala Afrika. (Ordfront 2000), ca 400 s.

Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siÚcle. (Norstedts 2013, e-bok), ca 250 s.

Lennartsson, Rebecka: Malaria urbana. Om byrĂ„flickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900. (Brutus Östlings bokförlag Symposium 2002), ca 250 s.

 

Artiklar/kortare texter:

Florin, Christina & Johansson, Ulla: "Mandom, mod och mogne mÀn" i: Tidskrift för Genusvetenskap nr 4 1992 (artikel tillgÀnglig pÄ nÀtet i pdf), 13 s.

Ljunggren, Jens: ”Mellan kultur och natur. Mannens kropp och gymnastikens uppgift” i: C. Ekenstam (red), RĂ€dd att falla. Studier i manlighet. (Gidlund 1998), s 124-144, 20 s.


Kortare texter/artikel om cirka 20 sidor kan tillkomma.

 

 

SkönlitterÀr text:

Conrad, Joseph: Mörkrets hjÀrta, (exv. Lindelöws förlag 2008, 237 s, eller Àldre utgÄvor).

Totalt c:a 780 s + den valbara boken (250—400 s.). (McKay kan i stort lĂ€sas kursivt.)