Litteratur

Historia B, 1900-tal till nutid, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-18
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet i Historia, Dnr 1523-2.1.1-2021

Delkurs 1001: 1900-talets historia, 9 poäng

Conrad, Sebastian och Sachsenmaier, Dominic, Competing Visions of World Order (2007), E-bok, 267 sidor.

Corbally, John C., The Twentieth-Century World. 1914 to the Present (2019), 333 sidor.

De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana, Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass och identitet i det postkoloniala Sverige, 2:a upplagan, Stockholm 2012, 338 s (urval ca 100 s)

Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars, Det svenska samhället 1720-2018: Böndernas och arbetarnas tid, uppl 6, Stockholm 2019 476 s (urval ca 120 s)

Iriye, Akira, Global Community. The role of international organizations in the making of the contemporary world (2004), 255 sidor.

Judt, Tony, "What Have We Learned, If Anything?", i The New York Review of Books (2008). 10 sidor

McKay m fl, A (2004). History of World Societies, Boston/New York: Houghton Mifflin kap. 28-33, urval (ca 200 s).

Petersson, Fredrik, "A Neutral Place? Anti-Colonialism, Peace, and Revolution in Stockholm, 1917", i Locating the Global. Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century (Oldenbourg: De Gruyter, 2020). PDF pĂĄ Studiewebben, 25 sidor.

Said, Edward (1995), "Contra Mundum" (kan laddas ner här: http://www.lrb.co.uk/v17/n05/edward-said/contra-mundum) OBS! Går också bra att använda den svenska versionen som finns publicerat på kurswebben. (9 s).

Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel, uppl 4, Stockholm 2014 (urval ca 150 s)

Thor Tureby, Malin (2015), Svenska änglar och hyenor möter tacksamma flyktingar: Mottagningen av befriade koncentrationslägerfångar i skånsk press under året 1945. Historisk tidskrift 135:2, 2015 (34 s).

Åmark, Klas (2011). "Pressen, förföljelserna av judarna och Förintelsen" särtryck ur Att bo granne med ondskan: Sveriges förhĂĄllande till nazismen, Nazityskland och förintelsen. Stockholm: Bonnier (15 s).

Material från läraren tillkommer, ca 20 s.

Summa: 1 338 sidor

………………………………..

Delkurs 1002: Tematisk kurs, Modernhistorisk fördjupning, 6 poäng 

Castles, Stephen and Mark. J Miller (2009) The Age of Migration; International Population Movements in the Modern World. (4.e upplagan). Palgrave Mcmillan, Houndsmills. Totalt 201 sidor enligt lärarens anvisningar.

Dahlstedt, Magnus och Anders Neergaard (red.) Migrationens och etnicitetens epok. Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, Stockholm: Liber. 2013. Totalt 162 sidor enligt lärarens anvisningar. 

Kamali, Masoud (red.) Den segregerande intregrationen: Om social sammanhållning och dess hinder, Rapport om Utredning om makt, integration och strukturell diskriminering, SOU 2006:73, Stockholm 2006. Totalt 116 sidor enligt lärarens anvisningar.

De los Reyes, Paulina (red.), Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet, SOU 2006:37, Stockholm: 2006. Totalt 52 sidor enligt lärarens anvisningar.

Seminarieunderlag tillkommer, cirka 150 sidor, samt en valfri bok / artikelsamling för slutuppsatsen:

Obligatorisk litteratur där studenten ska välja en bok eller samling artiklar som underlag för slutpresentationen och slutessän (detta är "fördjupningen").

Shahram Khosravi, Illegal Traveller, 2010, Palgrave Macmillan, ISBN 9780230336742.

Jonas Hassen Khemiri, Ett öga rött, 2017, Bonnier Pocket, ISBN 9789174293788 . 

Slavnic, Z. (2006). Finska och jugoslaviska gästarbetare i Finspång. Finspång - en bit av folkhemmet. L. Lagergren and A. Thörnquiat. Bjärnum, Bjärnums Bok produktion AB.

Bakhtiarai, Marjaneh: Kalla det vad fan du vill, 2005. Stockholm: Ordfront. 

Åsa Jacobsson, "Mellan säkerhet och mänskliga rättigheter - en studie av den svenska officiella migrationsdiskursen", C-uppstats VT 2005, Statsvetenskap.,sh.diva-portal.org plus Abiri, Elisabeth "Asylrätten: ett hot mot rikets säkerhet?" och Liz Fekete, "Misstänksamhetens kultur", i Laglöst Land: terroristjakt och rättssäkerhet i Sverige (2003), Janne Flyghed och Magnus Hörnqvist (red), Ordfront.

de los Reyes, Paulina & Wingborg, Mats, 2002: Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige - en kunskapsöversikt. Norrköping: Integrationsverket. (pdf) . http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/vardagsdiskriminering.pdf

Referenslitteratur:

Khalid Koser (2007) International Migration. A very short introduction. Oxford University Press. Oxford. http://m.friendfeed-edia.com/4257c46b19064ed724b172fa0dd6182c5c2f0d70 

Stephen Castles (2011): Migration, Crisis, and the Global Labour Market, Globalizations, 8:3, 311-324

Totalt: ca 900-1000 sidor


…………………………………………

Delkurs 1003: B-uppsats

Anna Götlind & Magnus Linnarsson, Konsten att skriva en fotnot. Vetenskaplig formalia för humanister. Studentlitteratur, Lund 2015 (100 s.)

Anders FlorĂ©n & Henrik Ågren, Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Studentlitteratur, Lund 1998 eller senare upplagor. (urval efter lärarens anvisningar)

Exempeluppsatser och kortare seminarietexter kan tillkomma. (ca 100s)

……………………………………..


Delkurs 1004: Tematisk kurs: Postkolonial historia och teori, 7,5 hp

Obligatorisk litteratur:

Collste, Göran, Historisk rättvisa. Gottgörelse i en postkolonial tid, Daidalos, Göteborg 2018, Förord, Inledning samt kapitlen 8—9 (55 s.).

 

Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, Nora 1999 (c:a 75 s. enligt lärares anvisningar).

Fanon, Frantz, Svart hud, vita masker, Daidalos, Göteborg 1997 (205 s.).

Fanon, Frantz, The Wretched of the Earth, Grove Press, New York 2005 (eller annan motsv. utgåva; finns även som e-bok), kap. 1 (c:a 60 s.). Finns på svenska (men ej längre tillgänglig i handeln) som Jordens fördömda, Leopard förlag, Stockholm 2016, kap. 1 (72 s.).

Loomba, Ania, Kolonialism/postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält, Tankekraft förlag, Stockholm 2005 (c:a 75 s. enligt lärares anvisningar).

Makdisi, Ussama, "Ottoman Orientalism", The American Historical Review, vol. 107, nr 3/2002 (28 s. Elektronisk resurs).

Said, Edward, Orientalism, Ordfront, Stockholm 1993 (c:a 90 s. enligt lärares anvisningar).

Skönlitteratur:

Khemiri, Jonas Hassen: Jag ringer mina bröder, Bonniers, Stockholm 2013 (150 s.).

Roy, Arundhati: De smĂĄ tingens gud, Brombergs, Stockholm 2015 (330 s.).

Antal sidor: c:a 1070.

Enstaka artiklar eller kortare texter kan tillkomma efter lärares anvisningar.

----------------------------------------------------------------