Litteratur

Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-23
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det Historia, Dnr 3790-2.1.1-2023


Litteratur


Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.:VT2024  • Delkurs 1001: Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar, 7,5 högskolepoĂ€ng.

 

Obligatorisk, gemensam litteratur:

 

Cobb, Richard, ”The rise and fall of o provincial terrorist”, kap. 23 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 15 s.


Darnton, Robert, kap. 1,”What was revolutionary about the French Revolution?”, 12 s, i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996.


Doyle, William, The French Revolution. A Very Short Introduction, Oxford UP 2019, 143 s.

 

Furet, François, kap. 2, “The French Revolution is over”, 24 s, i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996.


Gullickson, Gay L., “La PĂ©troleuse: Representing Revolution”, Feminist Studies, Vol. 17, No 2, (Summer 1991) 25 pp. (Elektronisk resurs)


Hobsbawm, E. J. The age of revolution 1789-1848, Vintage Books USA, 1996, (ca 360 s.) (Finns pÄ svenska: Revolutionens tidsÄlder, Tidens 1979/1994).


Reinhardt, Thomas, “200 years of Forgetting: Hushing up the Haitian Revolution”, Journal of Black studies vol. 35, (Mar 2005), 15 pp. (Elektronisk resurs)

 

S:a obligatorisk litteratur: 594 ss.

 


Valbar litteratur:

 

Abray, Jane, ”Feminism in the French Revolution”, kap. 12 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 17 s.

Burke, Edmund, Reflections on the Revolution in France (1791). Ett lÀngre utdrag kan hÀmtas frÄn Internet History Sourcebooks Project. (http://www.fordham.edu/Halsall/mod/1791burke.asp)

Chasteen, John Charles, Latinamerikas historia, Historiska media 2003 (2009, billig pocket). SĂ€rskilt kap. 4 (”SjĂ€lvstĂ€ndighet”) & 5 (”Postkolonialt svĂ„rmod”); c:a 70 s.

Davis, Natalie Zemon, 1928-, Slaves on screen: film and historical vision, Harvard Univ. Press, , Mass., 2000.

Ferguson, Niall, The Ascent of Money. A Financial History of the World, kap. 3, “Blowing Bubbles”, Penguin Books 2018 (ss. 120–176). (Finns ocksĂ„ pĂ„ svenska: I pengarnas tid. FinansvĂ€rldens historia, Bonniers 2009.)

Furet, François, “Terror”, kap. 22 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 15 s. 

Jarrick, Arne: Mot det moderna förnuftet: Johan Hjerpe och andra smÄborgare i Upplysningstidens Stockholm, Kristianstad: Tiden 1992

Henderson, Timothy: The Mexican Wars for Independence (Hill & Wang) 2010.

Knight, Franklin W, “The Haitian Revolution”, The American Historical Review, vol 105, no 1, 2000, ss. 103–115 (13 ss). (Elektronisk resurs)

Lucas, Colin, ”The crowd and politics”, kap. 21 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 30 s.

Hunt, Lynn, ”The many bodies of Marie-Antoinette: political pornography and the problem of the feminine in the French Revolution”, kap. 14 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 16 s.

Outram, Dorinda, The Enlightenment, Cambridge University Press 2005 2019, c:a 180 ss.

Porter, Roy, Upplysningen, Daidalos 1997, 120 s.

Retsö, Dag, Femhundra Ă„r av latinamerikans historia. Inget sammanbrott, inget genombrott, Studentlitteratur 2010 (374 ss). Kanske fr.a. kapitel 5 (ss. 87−104) och delar av kap. 6.

Wollstonecraft, Mary, Franska revolutionen: historiska och moraliska aspekter, H:ström Text & kultur 2009 (1794), 357 ss.

Wood, Gordon S, The American Revolution. A History, Random House 2003, 222 s. Kanske fr.a. kapitlen “Republicanism”, “Republican Society” & “The Federal Constitution” ( c:a 75 s) [Elektronisk resurs/Ebrary]

 

 

Revolutionen i (populÀr)kulturen

 

Litteratur:

Dickens Charles, A Tale of Two Cities (Penguin Classics 2011, 488 ss, eller Wordsworth Classics, 352 ss)

Hugo, Victor, Les Miserables, Simon & Schuster 2005 (1862), c:a 650 ss (just denna utgĂ„va Ă€r kommenterad och inkluderar mycket bakgrundsinformation om bokens historiska kontext etc. Boken finns naturligtvis i Ă€ldre svenska utgĂ„vor – SamhĂ€llets olycksbarn – men finns f.n. inte pĂ„ svenska.)

 

Film:

Natten i Varennes, regi Ettore Scola 1982.

Den röda nejlikan (The Scarlett Pimpernel), regi Harold Young 1934. (Finns Àven i en version frÄn 1982 med Anthony Andrews.)

Danton, regi Andrzei Wajda 2000.

Marie-Antoinette, regi Sofia Coppola 2006.

Queimada, regi Gillo Pontecorvo 1969 (sökbar pĂ„ Youtube, engelsk titel: ”Burn”)

 

Det tillkommer kÀlltexter, t.ex. via The Internet History Sourcebook Project. HuvudlÀnk Àr http://www.fordham.edu/halsall/

 

Ingen given mÀngd litteratur för den valbara delen. Studenterna förvÀntas ta del av minst en titel frÄn den valbara listan, beroende pÄ val av fördjupningsomrÄde, samt leta fram nÄgon litteratur sjÀlva, samt till sist ocksÄ anvÀnda sig av nÄgot kÀllmaterial.

 

 

 

  • Delkurs 1002: Imperialism och kolonialism, 7,5 hp

 

Obligatorisk litteratur:

 

Chamberlain, M.: The Scramble for Africa, Longman, London 2010 (selected parts).

 

Fanon, Frantz: Black skin, white masks, Pluto Press 2017. (eller: Svart hud, vita masker, Göteborg 1995), 272 p.


Fanon, Frantz: Wretched of the Earth, Penguin Books 2012. (Jordens fördömda, Stockholm 2007), approx. 15 p. (excerpt from ch.1, ”About violence”, available on Canvas).


Fur, Gunlög: “Colonialism and Swedish History. Unthinkable Connections?” in: Naum, Magdalena & Nordin, Jonas (ed.) Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global


Arena, Springer, New York 2013, 20 p.


Hansen Jan C. & Osterhammel, JĂŒrgen: Decolonization. A Short History (Princeton: Princeton University Press, 2017), 267 p. 


Howe, Stephen: Empire: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2002. 160 p.


Lee, Christopher J., Making a World After Empire (Athens: Ohio University Press, 2010), selected parts. 


McClintock, Anne: Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, London 1995 (introduction, chapter 1, 2, 5 and 7).


 Naum, Magdalena: “Between Utopia and Dystopia: Colonial Ambivalence and Early Modern Perception of SĂĄpmi”, Itinario, vol 40:3, 2016. Electronically available. 32 p.


Naum, Magdalena & Nordin, Jonas: “Introduction: Situating Scandinavian Colonialism” in: Naum & Nordin (ed.), Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena,


Springer, New York 2013, 14 p.


PÄlsson, Ale: Our Side of the Water. Political Culture in the Swedish Colony of St Barthélemy 1800-1825, Stockholm 2016, pp. 49-65, 16 p. (Accessible on Diva).


Wesseling, Henk: Divide and Rule. The Partition of Africa, 1880–1914 (1996) selected parts.(Swedish translation: Söndra och hĂ€rska: uppdelningen av Afrika 1880-1914, Lund 2006).


 

Additional shorter texts will be used; freely accessible on the internet or on Canvas.

 

 Literature for the book report, choose one of the books below:

 Hansen Jan C. & Osterhammel, JĂŒrgen, Decolonization. A Short History (Princeton: Princeton University Press, 2017)

Hochschild, Adam: King Leopold’s Ghost Pan Books 2012 (Kung Leopolds VĂ„lnad. Om girighet, terror och hjĂ€ltemod i det koloniala Afrika, Stockholm 2002), 447 p.

Kortekangas, Otso: Language, Citizenship and Sami Education in the Nordic North, 1900-1940, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2021, 184 p.

Liljequist, Marianne & Cocq, Coppélie (ed.): Samisk kamp. Kulturförmedling och rÀttviserörelse. Hström Serie Akademi, UmeÄ 2017. 298 p.

 Olusoga, David & Erichsen, Casper W: Kaiser’s Holocaust: Germany’s forgotten genocide and the roots of Nazism. Faber 2010. Available as e-book. (Kejsarens förintelse: Tysklands bortglömda folkmord Leopard, Stockholm).

Pratt, Mary Louise: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, Routledge, London 2007. 276 p.

PÄlsson, Ale: Our Side of the Water. Political Culture in the Swedish Colony of St Barthélemy 1800-1825, Diss. Stockholm University 2016, (Accessible on Diva, Södertörn University Library) 269 p.

Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena. Naum Magdalena & Nordin, Jonas (ed.) Springer, New York 2013.

Weiss, Holger: Slavhandel och slaveri under svensk flagg: koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847, Stockholm: Atlantis, 2016. 328 p.

Wesseling, Henk: Divide and Rule. The Partition of Africa, 1880–1914 (1996) selected parts.(Swedish translation) Söndra och hĂ€rska: uppdelningen av Afrika 1880-1914, Lund 2006

 Össbo, Åsa: Nya vatten, dunkla speglingar. Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftsutbyggnad i renskötselomrĂ„det 1910-1968. Diss. UmeĂ„ Universitet 2014. 262 p.

 

 In total approximately 1,200 pages.

 

 


 

  • Delkurs 1003: B-Uppsats, 7.5 hp

 

Obligatorisk:

 

Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne, Metod – Guide för historiska studier (Studentlitteratur, Lund, 2018) 320 s 


Götlind, Anna & Linnarsson, Magnus, Konsten att skriva en fotnot. Vetenskapliga formalia för humanister. Studentlitteratur, Lund 2015 (100 s.) 

 


Referenslitteratur:


Jarrick, Arne, & Josephsson, Olle, FrĂ„n tanke till text. En sprĂ„khandbok för uppsatsskrivande studenter (Studentlitteratur; Lund, 1996 el.sen.), 125 s. 


Linton, Magnus, Text & Stil: Om konsten att berÀtta med vetenskap (Natur & Kultur, Stockholm, 2019), 239 s

 Exempeluppsatser och seminarietexter tillkommer

 

 


  • Delkurs 1004: Maktordningar och emancipationsrörelser, 7,5hp

 

Obligatorisk litteratur:


Arvidsson, Malin, “Att tala till kvinnor och vinna deras röster: socialdemokratiska kvinnoförbundets agitation inför valet 1921”, Historisk tidskrift 2021: 141:3

443-475 (32s) [E-resurs]


Brah, Avtar, and Phoenix, Ann, “Ain’t I a woman? Revisiting intersectionality”, Journal of International Women’s Studies 2004: vol 5, nr 3: 75-86. (12s) [E-resurs]


Connelly Katherine, Sylvia Pankhurst: suffragette, socialist and scourge of empire, London: Pluto Press, 2013. (178s)


Crenshaw, Kimberle. “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics.” University of Chicago Legal Forum 1989:139-167. (29s) [tillgĂ€nglig on-line]


Fazlhashemi, Mohammad, Den arabiska vÄren: folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika, Lund: Historiska Media, 2021, (255s)


Hill, Helena, ”En riktig revolutionĂ€r: klass, kön och politiskt motstĂ„nd i den svenska 68-vĂ€nstern”, Norma: vol. 5:2 (2010) s. 114-131. (18s) [E-resurs]


HÀrgestam, Fanny, Det hÀr Àr vÄr tid: fyra kvinnor efter revolutionen i Tunisien, Stockholm: Natur & kultur, 2014. (412s) Urval ca 250 s.


HÀrgestam, Fanny & Lund, Aron, Kvinnokamp i uppförsbacke : fyra Är efter arabiska vÄren, Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2015, (35s) [Finns att köpa via Utrikespolitiska institutets hemsida.]


Lykke, Nina, “Intersektionalitet – ett anvĂ€ndbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003:1, s. 47-56. (10s) [E-resurs]


Olsson, Lars & Ekdahl, Lars, Klass i rörelse: arbetarrörelsen i svensk samhÀllsutveckling, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2014, (208s) [GÄr att köpa via ArAB]


Milkman, Ruth, “A New Political Generation: Millenials and the Post-2008 Wave of Protest”, American Sociological Review, 2017: vol 82 (1) 1-31 (30s) [E-resurs]


Rupp, Leila J. & Taylor, Verta, “Forging Feminist Identity in an International Movement: A Collective Identity Approch to Twentieth-Century Feminism”, Signs, 1999: vol 24, nr 2: 363-386 (23s) [E-resurs]


RönnbĂ€ck, Josefin, ”RöstrĂ€ttsrörelsens kvinnor, - i konflikt och i samförstĂ„nd” Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2000:4, s. 29-50 (22s). [E-resurs]


Tolvhed, Helena, ”Intersektionalitet och historievetenskap”, Scandia, 2010:1, s. 59-72. (14s) [E-resurs]


 Walters, Margret, Feminism: a very short introduction, Oxford: OUP, 2005. (176s)

 


Sammanlagt: ca 1292s

 

 Ytterligare seminarieunderlag i form av kortare artiklar och kĂ€lltexter kan tillkomma.