Litteratur

Kultur, religion och hälsa, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-04
Beslutad av: Ämnesr√•det i Religionsvetenskap, D.nr. Dnr.: 1796-2.1.1-2021

DeMarinis, Valerie (2017) Psykiskt folkhälsofrämjande: meningsskapande i folkhälsoarbetet. I: Den religiösa människan. 4.e utgåvan. Red.: Geels. A. & Wikström, W. Natur och Kultur. (s 467-482) 15 s.

Ekedahl, MarieAnne (2016). Varför finns religion? Coping-teoretiska svar. I: David Thurfjell (red.) Varför finns religion? Stockholm: Molin & Sorgenfrei (s 176-200) 24 s.

Hofmann, Bj√łrn (2016). "Disease, Illness, and Sickness" I: The Routledge Companion to Philosophy of Medicine. Red. Miriam Solomon, Jeremy R. Simon, Harold Kincaid. Abingdon: Routledge Handbooks Online

Johannisson, Karin (2008) Om begreppet kultursjukdom. Läkartidningen nr 4:2008, vol 105 (s 3129-3132) 4 s. Tillgänglig online

Koenig H. G. (2012). Religion, spirituality, and health: the research and clinical implications. ISRN psychiatry. Tillgänglig online

Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias (2010). Religion, vård och omsorg: Mångkulturell vård i praktiken. Gleerups. Tillgänglig online

Sachs, Lisbeth (2012). Sjukdom som oordning: Människan och samhället i gränslandet mellan hälsa och ohälsa. Stockholm: Natur & Kultur.

SOU 2019:15. Komplementär och alternativ medicin och vård: säkerhet, kunskap, dialog.

Sundvall, Maria & B√§√§rnhielm, Sofie (Red.)(2015). Att sammanfoga det s√∂nderdelade ‚Äď om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik. Socialmedicinsk tidskrift vol 92 nr 1. (Urval). Tillg√§nglig online

+ Seminariematerial tillkommer