Litteratur

Västerländsk esoterism, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-02
Beslutad av: Ämnesrådet i Religionsvetenskap, Dnr. 3873-2.1.1-2023

Böcker:


Asprem, Egil & Granholm, Kennet (red.) Contemporary Esotericism. Sheffield: Equinox. I urval (kap. 5, 6, 18, 20), ca. 100 s. [online via Södertörns biblioteks hemsida]


Bogdan, Henrik (2008) Western Esotericism and Rituals of Initiation. New York, SUNY Press, 247 s. [online via Södertörns biblioteks hemsida]           


Faxneld, Per, Det ockulta sekelskiftet, Stockholm: Volante, 237 s.       

 

Stuckrad, Kocku von (2005) Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge. London: Equinox. 180 s. [online via Södertörns biblioteks hemsida, eller köp som pappersbok] 

 

Artiklar/kapitel ur böcker:


Asprem, Egil (2015) ”Contemporary Ritual Magic”. Ur: Partridge, Christopher (red.), The Occult World, 382-396. London: Routledge: 382–395 (15 s.) [kompendium]               


Faxneld, Per (2015) “Djävulen som kvinnans befriare: Om en drastisk feministisk strategi, ca. 1880– 1930”, Tidsskrift for kjønnsforskning, Vol. 39, No. 2, s. 111–129 [18 s.] [kompendium]


Faxneld, Per ”Disciples of Hell: Satanism’s Trajectory from Imagined Other to Late- Modern New Religious Movement”. Ur: Johannes Wilfried Dillinger (red.), Routledge History of Witchcraft, London: Routledge. [12 s.] [kompendium]                  


Granholm, Kennet (2013) “Locating the West: Problematizing the Western in Western Esotericism and Occultism”. Ur: Bogdan, Henrik & Djurdjevic, Gordan (red.), Occultism in a Global Perspective, Durham: Acumen Publishing, sid. 17–35. (18 s.) [kompendium]


Hanegraaff, Wouter J., et al. (red.), Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Leiden: Brill. [online via Södertörns biblioteks hemsida], i urval (s. 82–89, 281–287, 898–906, 1114–1123), ca. 30 sidor.                    


Hanegraaff, Wouter (2012) “Western Esotericism: The Next Generation”. Ur: Pakhomov, Sergei (red.), History and Discourse: Historical and Philosophical Aspects of the Study of Esotericism and Mysticism, St. Petersburg: Russian Academy for Humanities, sid. 113–129. (16 s.) [kompendium]


Hedenborg White, Manon (2014) “Contemporary Paganism.” Ur: Controversial New Religions (2nd ed.), red. James R. Lewis & Jesper Pedersen. New York: Oxford University Press. [online via Södertörns biblioteks hemsida]                           


Önnerfors, Andreas (2006) ”Inledning”. Ur: Önnerfors et al. (red.), Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk: studier i det svenska 1700-talsfrimureriet. (Ugglan. Minervaserien; Vol. 12). Lund University. [Tillgänglig gratis online]