Litteratur

Miljövetenskap A sam-natur, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-19
Beslutad av: Programrådet för Miljö och utveckling

Introduktion till hållbar utveckling


Hedenius F., Persson M. och Sprei F. 2018. H√•llbar utveckling ‚Äď nyanser och tolkningar. 1:a upplagan. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 9789144121871


Torpman O. 2017. Miljöetik: från problem till lösning. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144107738


Litteratur som finns tillgänglig genom studiewebben:

Borén T. 2013. Kreativitet, kultur och hållbarhet i strategisk planering: En innehållsanalys av Vision 2030 i Stockholm. Geografiska Notiser, 71: 74-87


Knox, Paul, L. och Marston, Sallie, A., Human Geography: Places and Regions in Global Context (Fifth edition), (Harlow: Pearson, 2016). Ca 30 sidor.


Löfgren O. 1981 Människan i landskapet - landskapet i människan. I Honko och Löfgren O. (red.) Tradition och miljö. 25 s (finns som pdf)


Ristilammi P-M 1994 Rosengård och den svarta poesin. En studie av modern annorlundahet. Stockholm/Stehag: Symposion, kap 2 och 3, 27-74


Salzman K. och Svensson B. 1997. Moderna landskap: identifikation och tradition i vardagen. Stockholm: Kultur och natur (valda delar), 155 s. (finns som pdf)


Vallance S., Perkins H. C., and Dixon J. E. 2011. What is social sustainability? A clarification of concepts, Geoforum, 42:342‚Äď348.


Vallstr√∂m M. 2015. M√∂rkade platser ‚Äď stigmatisering och ryktesspridning i urbana utvecklingsomr√•den. S√∂derhamn: Boverket/FoU S√∂derhamn, 45 s.


Artiklar i samband med f√∂rel√§sningar, seminarier och egna uppgifter tillkommer. 


Referenslitteratur:

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2012. Back to Our Common Future, Sustainable Development in the 21st century (SD21) project. Summary for policymakers. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/backtofuture.pdf


United Nations, General Assembly, 2015. Draft outcome document of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda. Outcome Document A/69/L.85. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E


Angelöw B. 2003. Konsten att lyckas med sina studier, 2 upplagan. Natur och kultur. ISBN 9789127094024


Eriksson A. 2017. Retorikens grunder. Lund: Lunds universitet. 9-165.Utvecklingsteori


Peet R. and Hartwick E. 2015, Theories of Development, 3rd edition. Guilford Press, NY. ISBN9781462519576


Willis K. 2011.Theories and practices of development. 2nd Edition. Routledge: London. ISBN 9780415590716


Artiklar i samband med föreläsningar, seminarier och egna uppgifter tillkommer.Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling


Tallberg P. och von Bergmann-Winberg M-L. 2010. Flernivåstyrning. Framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten. Utgiven av Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Regionplanekontoret vid Stockholms läns Landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. Allkopiering/AM-tryck & reklam, Hässleholm. Nedladdningsbar via Diva, samt tillgänglig på Studiewebben.


Clapp J. and Dauvergne P. 2011. Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment, 2nd edition ISBN 9780262515825


Artiklar/bokkapitel


Bradley K., Gunnarsson-Östling U., and Isaksson K. 2008. Exploring environmental justice in Sweden: How to improve planning for environmental sustainability and social equity in an ‚Äúeco-friendly‚ÄĚ context. Projections, MIT Journal of Planning, 8: 68-81.


Gonzalez C. 2015. Environmental Justice, Human Rights, and the Global South, Santa Clara Journal of International Law, No. 151. http://digitalcommons.law.seattleu.edu/faculty/631


Montin S. och Hedlund. G. 2009. Governance som interaktiv samh√§llsstyrning ‚Äď gammalt eller nytt i forskning och politik? I Hedlund G. och Montin S. (red.) Governance p√• svenska. Stockholm: Sant√©rus Academic Press. ISBN 9789173350211

Finns på studiewebben.


Artiklar i samband med föreläsningar, seminarier och grupparbeten tillkommerBefolkning, kultur och miljö


Carter G. L. 2016. Population and Society: An Introduction 1st Edition. Polity press (Finns som E-bok) ISBN 9780745668383


Grundy E. 2002. Demography and public health. (Åtkomst genom Studiewebben)


Hunter L.M. 2000. The environmental Implications of population dynamics. RAND, Santa Monica. Download ebook for free http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1191.html 


Thomas R. K. 2018. Concepts, Methods and Practical Applications in Applied Demography An Introductory Textbook Springer International Publishing ISBN 978-3-319-65438-6 ISBN 978-3-319-65439-3 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-319-65439-3 (Nedladdningsbar utan kostnad)


Mitchell T. 1991/2015 America's Egypt: Discourse of the Development Industry. Middle East Report, No. 169, Crossing the Line. (Mar. - Apr., 1991), pp 18-34+36 (finns på studiewebben)


Artiklar i samband med föreläsningar, seminarier och egna uppgifter tillkommer