Litteratur

Religionsvetenskap B, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-12
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Religionsvetenskap

DELKURS: RELIGIONSVETENSKAPLIGA PERSPEKTIV

Plank, Katarina & Enstedt, Daniel (red.) (2018). Levd religion: det heliga i vardagen. Lund: Nordic Academic Press (urval)

McGuire, Meredith (2002). Religion: The Social Context. Belmont: Wadsworth (Urval)

Pals, Daniel (2015). Nine Theories of Religion. 3rd ed. New York: Oxford University Press. (eller tidigare upplaga “Eight Theories of Religion”)

Thurfjell, David (Red.)(2016). Varför finns religion? Stockholm: Molin & Sorgenfrei. (TillhandahÄlls av lÀraren)

+ Seminariematerial tillkommer

DELKURS: RELIGION, GENUS OCH SEXUALITET

(*tillhandahÄlls av lÀraren)

Ambjörnsson, Fanny (2016). Vad Ă€r queer? Stockholm: Natur och kultur (s. 47–139)

* Appelros, E. (2005). "Religion och intersektionalitet". Kvinnovetenskaplig tidskrift. 26, 2/3, s. 69-80 (11s) Finns som open access hÀr: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2336

Arvidsson, Stefan och Svensson, Jonas. (red) (2010) MÀnniskor och makter: en introduktion till religionsvetenskap. Forskning i Halmstad nr 14. Högskolan i Halmstad. (Könsperspektiv och Queerteori, s. 82-93)

Finns hÀr: http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf

af BurĂ©n, Ann (2011) ‘Especially loved by Allah: Muslim and LGBTQ in Istanbul’. Temenos, 47, s. 61-76. (15s) Finns som open access hĂ€r: http://ojs.tsv.fi/index.php/temenos/article/view/4617/6578

EndsjÞ, Dag Øistein (2011). Sex och religion: frÄn kyskhetsbal till heligt homosex. Stockholm: Norstedt (i urval ca 50 sidor)

Geels, Antoon & Roos, Lena (red.) (2010). Sex - för Guds skull: sexualitet och erotik i vÀrldens religioner. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (i urval ca 120 s)

Gilhus, Ingvild SĂŠlid & Mikaelsson, Lisbeth (2003). ‘Homo religiosus – men only? Genusforskning i religionsvetenskapen’ i Nya perspektiv pĂ„ religion. Stockholm: Natur och kultur. (s.217-250)

* Raudvere, Catharina (2002) Stigma, status, strategier: genusperspektiv pÄ religionsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. (s.9-24) (15s)

Urban, Hugh .B. (2003). Tantra sex, secrecy politics, and power in the study of religions, Berkeley: University of California Press. (Tillg som e-bok pÄ SH bibl) (s 1-43) (43 s)

Urban, H.B. (2004). Magia Sexualis : Sex, Secrecy, and Liberation in Modern Western Esotericism. Journal of the American Academy of Religion, 72(3), pp. 695–731. (Tillg via SH bibl)

Skönlitteratur:

Solomin, Nina (2001) Ok, Amen - om kÀrlek och fientlighet i chassidernas New York, Wahlström & Widstrand. (315s)

+ Seminariematerial tillkommer

DELKURS: RELIGIONSFRIHET I SAMTIDEN

Andersson, Dan-Erik & Modée, Johan, 2011: MÀnskliga rÀttigheter och religion. Malmö: Liber. (ca. 60 sidor i urval)

Richardson, James T., 2015. Managing Religion and the Judicialization of Religious Freedom, i Journal for the Scientific Study of Religion, Vol.54(1), s.1-19.

Roth, Hans Ingvar, 2012: Är religion en mĂ€nsklig rĂ€ttighet? Stockholm: Norstedts. (260 sidor i urval.)

Seminariematerial tillkommer

DELKURS: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

Litteratur som anvÀnds i urval:

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. Red. MÀnniskor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad, 2010. Finns endast online. http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2., [utök. och aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber

Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.) (2011). The Routledge handbook of research methods in the study of religion [Elektronisk resurs]. Abingdon, Oxon: Routledge (i urval)

+ Samt relevant litteratur som vÀljs individuellt i samrÄd med handledaren

DELKURS: RELIGION, POLITIK OCH RADIKALISERING

Byström, Gabriel (2017) Med guds hjÀlp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen. Stockholm: Ordfront 2017

 

Demet LĂŒkĂŒslĂŒ (2016) “Creating a pious generation: youth and education policies of the AKP in Turkey”, Southeast European and Black Sea Studies, 16:4, 637-649


Lindgren, Tomas (2009). Fundamentalism och helig terror: religionspsykologi för vÄr tid. Lund: Studentlitteratur

Jeffrey Haynes (2010) Politics, identity and religious nationalism in Turkey: from AtatĂŒrk to the AKP, Australian Journal of International Affairs, 64:3, 312-327


ƞen, Mustafa. 2010. “Transformation of Turkish Islamism and the Rise of the Justice andDevelopment Party.” Turkish Studies 11 (1): 59–84.

Sorgenfrei, Simon (2018). Islam i Sverige – de första 1300 Ă„ren. Stockholm: SST. Kapitel 6 & 7.

Seminariematerial, i valda delar:

Fox, Jonathan (2018). An introduction to religion and politics: theory and practice. London: Routledge (Finns som e-resurs pÄ biblioteket)

Haynes, Jefferey (2009) Routledge handbook of religion and politics. London, Routledge (Finns som e-resurs pÄ biblioteket)

DELKURS: RELIGION OCH MIGRATION

Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.) (2015). Det mĂ„ngreligiösa Sverige: ett landskap i förĂ€ndring. 3., [rev., omarb. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur (I urval 50 s)

Koser, Khalid. 2007. International Migration: A Very Short Introduction. Oxford, UK: Oxford university. HĂ€mtad 23 mars 2016 (153 s) (http://m.friendfeedmedia.com/4257c46b19064ed724b172fa0dd6182c5c2f0d70).

Lundberg, Anders (2012) ”Religion, migration och identitet” i Religion som Resurs: Existentiella frĂ„gor och vĂ€rderingar i unga mĂ€nniskors liv / [ed] Lövheim, Mia & Jonas

Bromander, SkellefteÄ: Artos & Norma bokförlag, 2012, 239-261 s.

Nordin, Magdalena (2013) “Religion och migration” i Petersson, Bo & Johansson, Christina (red.) IMER idag: aktuella perspektiv pĂ„ internationell migration och etniska relationer. 1. uppl. Stockholm: Liber . S 112-133

Valbar litteratur (ca 150 s)

Seminariematerial tillkommer