Litteratur

Användarupplevelser och användarforskning I, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-10
Beslutad av: Programrådet för Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier

Mandatory course literature

Sauro, J. & Lewis, J.R. (2016). Quantifying the User Experience. Practical Statistics for User Research. 2nd edition, Morgan Kaufmann. ISBN: 0128023082.

Additional articles and handouts will be distributed on the course web or in class.