Litteratur

Religionsvetenskap A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-12
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Religionsvetenskap

DELKURS: INTRODUKTION TILL RELIGIONSVETENSKAP, 3hp

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. (Red.)(2010). MÀnniskor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad. Tillg online:

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (Valda delar)

Larsson, Göran & Sorgenfrei, Simon (2019). Religion. Stockholm: Liber (102 s)

Referenslitteratur:

Andersson, Daniel. (2019). Ursprungsfolkens religioner. Lund: Studentlitteratur

+ Seminariematerial tillkommer

DELKURS: KRISTENDOM OCH JUDENDOM, 7,5hp

Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det mĂ„ngreligiösa Sverige: ett landskap i förĂ€ndring. (Urval)

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. Red. MÀnniskor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad, 2010. Tillg online:

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (Valda delar)

Groth, Bente (2002). Judendomen: kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och kultur (340 s.)

Rasmussen, Tarald och Thomassen, Einar (2007). Kristendomen: en historisk introduktion. SkellefteÄ: Artos (400 s.)

SkönlitterÀrt verk (lÀs en av följande):

- Enquist, P.O: Lewis resa. Stockholm: Norstedts.

- Falkenland, Christine (2003). Öde. Stockholm: Wahlström & Widstrand

- Tara Westover, Allt jag fÄtt lÀra mig. Natur & Kultur, 2019

KĂ€lltexter:

Bibel 2000 (Valda delar, totalt 100 s.)

+ Seminarie- och arbetsmaterial tillkommer

För IKF:

Einstein, Maria. (2008). Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age (Media, Religion and Culture)

DELKURS: ISLAM, 6hp

Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det mĂ„ngreligiösa Sverige: ett landskap i förĂ€ndring. (Urval)

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. (Red.)(2010). MÀnniskor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad. Tillg online:

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (Valda delar)

Bernström, Knut. (1998). Koranens budskap. Stockholm: Proprius (eller annan upplaga)

Fleet, Kate et al. Encyclopedia of Islam THREE, Brill Online Reference Works (e-resurs)

Olsson, Susanne & Simon Sorgenfrei (2015). Islam – en religionsvetenskaplig introduktion. Stockholm, Liber

-+Seminariematerial tillkommer

DELKURS 4: HINDUISM OCH BUDDHISM

Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det mĂ„ngreligiösa Sverige: ett landskap i förĂ€ndring. (Urval)


Gross, Rita M. (2005). “Gender and Religion: Gender and Buddhism”, Encyclopedia of Religion. Second, online edition, Vol. 5, s. 3330-3334. (5 s) (TillhandahĂ„lls av lĂ€raren)


Jacobsen, Knut A. (2015). Hinduism and globalization: gurus, yoga and migration in northern Europe. I Salemink, Oscar & Turner, Bryan S. (Red.). Routledge Handbook of Religio

ns in Asia (s. 359-372) Oxon: Routledge


Jacobsen, Knut A. (2004). Hinduismen: Historia, tradition, mÄngfald. Stockholm: Natur och Kultur. (393 s)


Jacobsen, Knut A. (2002). Buddhismen: Religion, historia, liv. Stockholm: Natur och Kultur. (318 s)


Leslie, Julia (2005). “Gender and Religion: Gender and Hinduism”, Encyclopedia of Religion. Second, online edition, Vol. 5, s. 3318-3324. (7 s) (TillhandahĂ„lls av lĂ€raren)


Thurfjell, David (2013) Varför buddhismen Àr sÄ omtyckt bland sekulÀra svenskar. I: Mystik och andlighet. Red.: Simon Sorgenfrei. Stockholm: Dialogos. (s 122-140)

BredvidlÀsning:

Lal, Vinay. & Van Loon, Borin. (2005). Introducing Hinduism [Elektronisk resurs]. Thriplow: Icon (171 s) (Tillg som e-bok via SH-biblioteket)

+ Seminariematerial tillkommer

DELKURS 5: SAMTIDA ANDLIGHET OCH SEKULÄRA LIVSÅSKÅDNINGAR

Bangstad, Sindre (2012). Vad Àr sekularism? Ur Sekularismens ansikten. Lund: Studentlitteratur. (s 23-37)

Bogdan, Henrik (2009) New Age och nya religiösa rörelser. I: Det mĂ„ngreligiösa Sverige. Red.: Åke Sander & Daniel Andersson. Lund: Studentlitteratur. (kap 10)

Faxneld, Per (2020) Det ockulta sekelskiftet, Stockholm: Volante, 237 s.

Faxneld, Per (2013) ”The Devil is red: Socialist satanism in the nineteenth century” I Numen vol 60, nr. 5-6, s. 528-558,30 s.


Faxneld, Per (2016) ”Förnuftet Ă€r en dĂ„lig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom östasiatiska kampkonster i VĂ€st”, Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, Vol. 8, sid. 57–8

Frisk, Liselotte och ÅkerbĂ€ck, Peter (2013). Den mediterande dalahĂ€sten: Religion pĂ„ nya arenor i samtidens Sverige. Stockholm: Dialogos. 240 s.


Moberg, Jessica (2015) ”Hemsökta hus och medielogikens spöken: Spiritualistiska mediers intrĂ€de i svensk television under 2000-talet”, Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, vol. 7, sid. 5-35.


Sander, Åke & Daniel Andersson (2015) ”Modernitet” & ”Upplysningstraditionerna”& ”Sen- eller Postmodernitet.” I: Det mĂ„ngreligiösa Sverige. Red.: Åke Sander & Daniel Andersson. Lund: Studentlitteratur. (s 67-80)

Thurfjell, David (2016) Det gudlösa folket. Stockholm: Molin & Sorgenfrei. (Kap 1, 3, 4)

KĂ€lltexter:

Dawkins, Richard (2007) Illusionen om Gud. Stockholm: Leopard (eller annan utgÄva)

Lindenfors, Patrik & Christer Sturmark (2015) Vad betyder humanism? Ur SekulÀr humanism: förnuft, omtanke, ansvar. Förbundet Humanisterna. (s 15-28)

+ SkönlitterÀrt verk som vÀljs i samrÄd med lÀrare

+ Seminariematerial tillkommer