Litteratur

Miljöplanering för hållbar förvaltning, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-06
Beslutad av: Programrådet för Masterprogram i miljövetenskap

Scientific articles, reports and handouts.