Litteratur

Religionernas Europa, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-26
Beslutad av: Programrådet för Europaprogrammet, D.nr. 1995-2.1.1-2021

Berger, Peter L. (2012). Further Thoughts on Religion and Modernity. Society, 49(4), pp.313-316.

Berglund, Jenny, Lundén, Thomas & Strandbrink, Peter (2015). Crossings and Crosses: Borders, Educations and Religions in Northern Europe. De gruyter. (e-bok) (I urval ca 100 sidor)

Davie, Grace: Religion in Modern Europe: A Memory Mutates, 2000. Oxford University Press. (217 s)

Olsson, Susanne & Sorgenfrei, Simon (2012) i Ordfront, "Religionsfriheten under hot" nr 4, 15-17 s

Ostergren et al (2011) "Religion and Values" (s 183-222) i Ostergren, Robert Clifford. & Le Bossé, Mathias. The Europeans: a geography of people, culture, and environment. 2nd [updated] ed. New York: Guilford Press

Roth, Hans Ingvar (2012) " Är religion en m√§nsklig r√§ttighet?" ss. 88-93, 99-217

Roy, Olivier: "Islam in Europe. Clash of religions or convergence of religiousities" i K. Michalski (ed): Religion in the new Europe, 2006. Central European University Press. Budapest. (Online)

Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.) (2008). Religion i Sverige. 1. uppl. Stockholm: Dialogos (i urval. Ca 14 sidor)

Svensson & Arvidsson Människor & Makter, 2.0 (online) urval ca 50s

Thurfjell, David (2015). Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. Stockholm: Molin & Sorgenfrei Förlag (296 s)

Triandafyllidou, Anna; Modood, Tariq and Meer, Nasar: European Multiculturalisms: Cultural Religious and Ethnic Challenges, 2012. Edinburgh University Press. ( I urval ca 150 s)

Europakonventionen (speciellt artikel 9) (länkas på kurswebben)

Kompendium på ca. 20 sidor. (Läggs ut på kurswebben)

Seminariematerial tillkommer