Litteratur

Formandet av det moderna Europa, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-26
Beslutad av: Programrådet för Europaprogrammet, D.nr. 1995-2.1.1-2021

Obligatorisk kurslitteratur:

Alfred W. Crosby, Den ekologiska imperialismen: Europas biologiska expansion 900-1900 (SNS Förlag, 2004) eller den engelska versionen - utdrag ca 75 s.

Barbara Caine & Brenda Sluga, Europas historia 1780-1920 : ett genusperspektiv, (2000), sv. övers. (Natur och Kultur, 2009). 270 s.

William Doyle, The French Revolution. A Very Short Introduction. (Oxford University Press, 2001). 108 s.

Peter Marshal, The Reformation. A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2009). 160 s.

John Merriman, A History of Modern Europe. From the Renaissance to the Present. (Norton, 2010). ca 650 s.

Tillkommer cirka 100 sidor kortare texter som seminarieunderlag.