Litteratur

Kreativt skrivande A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-20
Beslutad av: Program- och ämnesråd för svenska

Skrivlaborationer

Granwald, ThĂ©rese, 2018: Kreativt skrivande. Lund: Studentlitteratur. Förord, kapitel 1, 5, 8, 9. (76 sidor.) 

Schmidt, Lisa, 2018: Radera – Tippex, tusch, trĂĄd och andra poetiska tekniker. Göteborg: Glänta. Kapitel III: Att skriva genom andra: palimpsest, plagiat, originalitet och ĂĄterbruk. (24 sidor.) 

Exempeltexter, skönlitteratur, som belyser olika skrivtekniker och skrivperspektiv tillhandahĂĄlls av läraren under kursens gĂĄng. (ca 50 sidor.)  

Ett skönlitterärt verk väljs av studenten i samrĂĄd med läraren. (Ca 200 – 300 sidor.) 

Nordin, Annica red,2020: Tag och skriv – fjorton författare om sitt skrivande. Leandoer, Kristoffer Vad innebär det att skriva s. 9–22. Axelsson, Maj Makter och magier s. 23-35. Theorin, Johan Författaren som scenograf s. 51-62, Naseh, Negar Maten stĂĄr pĂĄ bordet s. 63-74. Lundgren, Andreas Ner i grävlingsgrytet s 75-87. (59 sidor.) 

Ett skönlitterärt verk skrivet av författaren som gästar kursen, meddelas av läraren vid kursstart (ca 200–300 s.). 

Antal sidor: ca 550-650. 

Novell

Elam, Ingrid & Virdborg, Jerker, 2018: Svenska noveller frĂĄn Almqvist till Stoor. Stockholm: Albert Bonniers förlag. Fyra noveller i lärarens urval, ca 50 s. 

Granwald, ThĂ©rese, 2018: Kreativt skrivande. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 3, 4, 6. (106 sidor.) 

Isaksson, Malin, 2018: Den oformliga textens röst – om läsakten i skrivprocessen. Södertörns högskola: Institutionen för kultur och lärande. (Elektronisk resurs) (76 sidor.) 

Källner, Marica, 2017: Det som fĂĄr plats. BĂĄstad: Winai books. (95 sidor.) 

Nyberg, Fredrik, 2016: Den mjuka texten. Göteborg: Akademin Valand. (Elektronisk resurs) (12 sidor.) 

Rynell, Elisabet, 2013: Skrivandets sinne. Stockholm: Bonniers. Kapitlet Om självtillit, s. 62–69. (8 sidor, tillgänglig via läroplattformen.) 

Davidsson, Cecilia, 2019: Röster om att läsa och skriva, Växjö: Trolltrumman. Kapitlet Om novellen, s. 91–104 (13 sidor). 

Ett skönlitterärt verk skrivet av författaren som gästar kursen, meddelas av läraren vid kursstart. (ca 200–300 s.) 

Antal sidor: ca 600. 

Författarnas läs- och skrivarbete

Autor (utg), 2018: Autor Chap 1. Göteborg: Ideella föreningen Autor. TvĂĄ delar väljs ut av läraren. (Ca 40 sidor.) 

Lindqvist, John Ajvide, 2011: Lilla stjärna. Stockholm: Ordfront förlag. (445 sidor.) 

Lindqvist, John Ajvide, 2018: Misslyckas igen, misslyckas bättre – anteckningar om skräck och skrivande. Stockholm: Ordfront förlag. Kapitel Lilla stjärna och LĂĄt den rätta komma in (120 sidor.) 

Malmsten, Bodil, 2012: SĂĄ gör jag: konsten att skriva. Stockholm: Modernista. Kapitel 1–3. (184 sidor.) 

Exempeltexter tillhandahĂĄlls av läraren under kursens gĂĄng, skönlitterära texter samt poetik. (50-100 sidor.) 

Malmsten, Bodil, 2015: Det här är hjärtat av Stockholm: Rönnells antikvariat & Bonnier. (68 sidor.) 

de Beauvoir, Simone, 2011:  My Experience as a Writer I: The Useless Mouth and other Literary Writings. Urbana, Chicago& Springfield: University of Illinois Press.  (23 s.) 

Ett skönlitterärt verk skrivet av författaren som gästar kursen, meddelas av läraren vid kursstart. (ca 100-200 s.) 

Antal sidor: ca 900. 

De sprĂĄkliga verktygen

Aristoteles (1994). Om diktkonsten. Stockholm: Anamma. (90 s.) 

Bergström, Göran och Ekström, Linda (2018). Tre diskursanalytiska inriktningar. I: BorĂ©us, Kristina och Bergström, Göran (red.). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. S. 254–259. (6 s., tillgänglig via läroplattformen.) 

BorĂ©us, Kristina och Seiler Brylla, Charlotta (2018). Kritisk diskursanalys. I: BorĂ©us, Kristina och Bergström, Göran (red.). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. S. 314–323. (10 s., tillgänglig via läroplattformen.)

Dahl, Alva (2016). Interpunktion. Stockholm: Morfem. Kapitel 1, 3–5 (85 s.) 

Dahl, Ulrika (2014). Skamgrepp: femme-inistiska essäer. Stockholm: Leopard förlag, s. 351–360. (10 s., tillgänglig via läroplattformen.) 

Danius, Sara (2014). Den lilla döden. I: Sara Danius: Husmoderns död och andra texter. Stockholm: Bonniers, s. 131–139. (Tillgänglig via läroplattformen.) 

Gustafsson, Martin (2017). Föraktet för fakta mer skrämmande än bomber. Understreckare frĂĄn Svenska Dagbladet. (Tillgänglig via läroplattformen.) 

Hackman, Boel (2006). Med romanen föddes individualismen. Understreckare frĂĄn Svenska Dagbladet. (Tillgänglig via läroplattformen.) 

Holm, Lisa (2015). Rytm i romanprosa. I: Carin Östman (red.): Det skönlitterära sprĂĄket. Stockholm: Morfem. S. 215–235 (21 s.) 

Lagerholm, Per, 2008: Stilistik. S. 88–120, 153–168. (59 s.) 

Melin, Lars & Lange, Sven (1985), Att analysera text. Stilanalys med exempel. Lund: Studentlitteratur. S. 24–31. (8 s., tillgänglig via läroplattformen.) 

Nordin, Svante (2001). ”FörlĂĄt jag blott citerar” Om citatets historia. Nora: Nya Doxa. S. 13–21, 143–147. (14 sidor, tillgänglig via läroplattformen.) 

Sontag, Susan (2001). Skrivande som läsning. I: Sontag, Susan: Där tonvikten ligger. Stockholm: Brombergs, s. 315–320. 

Vogel, Anna (2015). Metaforik i Tranströmers poesi. I: Carin Östman (red.): Det skönlitterära sprĂĄket. Stockholm: Morfem. S. 59-79. (21 s.) 

Ett skönlitterärt verk skrivet av författaren som gästar kursen, meddelas av läraren vid kursstart (ca 200–300 s.). 

Antal sidor: ca 1100.  

Att skriva populärt 

Abrahamsson, Elin, 2018: Enahanda läsning. Lund: Ellerströms. S. 59–66. (18 sidor, tillgänglig via läroplattformen.) 

Bondeson, Sören, 2011. Konsten att döda. SĂĄ skriver du en kriminalroman. Stockholm: Ordfront. S. 105–120. (16 sidor, tillgänglig via läroplattformen.) 

Burroway, Jane, 2015: Imaginative Writing. Boston: Pearson. Kapitel 6. (9 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Granwald, ThĂ©rese, 2018: Kreativt skrivande. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 2  s. 44-56 (kap 2) samt (kap 3 och 7 som referens) 

Hägg, Göran, 1993, Författarskolan. Stockholm: Wahlström & Wistrand. S. 17–32. (16 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Höglund, Anna, 2012: It´s alive! Om hur de odöda gav liv till en döende genre. I: Maria Nilson & Helene Ehriander (red.), Chick lit. Stockholm: Liber. S. 116–128. (13 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Ibsen, Henrik, 1987: Ett dockhem. Stockholm: Natur och Kultur. (125 sidor) 

Kärrholm, Sara, 2005: Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet. Stockholm: Symposion. S. 7–18. (12 sidor, tillgänglig via läroplattformen.) 

Leffler, Yvonne, 2001: Skräck som fiktion och underhĂĄllning. Lund: Studentlitteratur. S. 7–17, 130–139. (21 sidor.) 

Leffler, Yvonne, 2012: Chick lit som självhjälps- och rĂĄdgivningslitteratur. I: Maria Nilson & Helene Ehriander (red.), Chick lit. Stockholm: Liber. S. 28 – 45. (18 sidor.) 

Nilson, Maria, 2012: Skeva och queera läsningar av chick lit. I: Maria Nilson & Helene Ehriander (red.), Chick lit. Stockholm: Liber. S. 189–204. (16 sidor.) 

Resell, Jan Vidar, 2014: Møter med det fantastiske i ”LĂĄt den rätte komma in” av John Ajvide Lindqvist. S. 9 – 26. (Elektronisk resurs) (17 sidor.) 

En bok väljs i samrĂĄd med undervisande lärare: 

Ajvide Lindqvist, 2015: LĂĄt den rätte komma in. Stockholm: Ordfront förlag. 

Arnstedt, Simona, 2016: En enda risk. Stockholm: MĂĄnpocket. 

Austen, Jane, 1811: Förnuft och känsla. Valfri utgåva.

Lang, Maria, 1971: Mördarens bok. Stockholm: Norstedt. 

King, Stephen, 2015: Lida. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Persson Giolito, Malin, 2017: Störst av allt. Stockholm: MĂĄnpocket. 

Ekman, Kerstin, 2015: Händelser vid vatten. Stockholm: Bonnier Pocket.  

Ett skönlitterärt verk skrivet av författaren som gästar kursen, meddelas av läraren vid kursstart (ca 200–300 s.). 

Antal sidor: ca 1000.